Advertentie

Europa legt multinationals fiscale rapportering land per land op

©EPA

Grote multinationale bedrijven moeten details over hun omzet, personeelsbestand, winst en belastingen rapporteren voor elk land in de Europese Unie. De nieuwe regels versterken het Europees arsenaal aan maatregelen tegen belastingontduiking en het verschuiven van winsten.

Het duurde vijf jaar voor de onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord vonden over een verplichte rapportering van winst en belastingen land per land in de Unie. De deal die woensdagavond laat werd beklonken, schept een belangrijk precedent. Grote multinationale ondernemingen met een omzet van meer dan 750 miljoen euro die actief zijn in meer dan één lidstaat moeten vanaf 2023 melden hoeveel belastingen ze in elk EU-land betalen.

De nationale belastingautoriteiten en het brede publiek zullen niet langer bedot worden. De multinationals moeten voor elk land apart via een standaardformulier op het internet in detail aangeven hoeveel belastingen ze betalen. Ook gegevens over hun personeelsbestand en de aard van hun activiteiten, de netto-omzet en de winst of het verlies voor belastingen. Ook dochterbedrijven die onder die grens van 750 miljoen euro blijven, moeten bewijzen dat ze niet zijn opgezet om de rapportering te omzeilen.

Maar er zijn minpunten aan de nieuwe regels. Bepaalde clausules laten multinationals toe informatie die te gevoelig is niet vrij te geven. Daarnaast blijft onduidelijk hoeveel geld de multinationale bedrijven naar andere landen sluizen. De transparantie die Europa eist, heeft alleen betrekking op de 27 EU-lidstaten en de landen op de Europese zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen. 'Bedrijven die hun winsten daar parkeren, zullen daarvan melding moeten maken,' zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit).

Bedrijven moeten melding maken van winsten die ze parkeren in belastingparadijzen die op de Europese zwarte of grijze lijst staan.
Kathleen Van Brempt
Europees parlementslid sp.a

De nieuwe rapportering moet nog de formele instemming krijgen van het Parlement en de 27 hoofdsteden. Dat gebeurt wellicht pas na de zomer. Maar de aanpak van belastingontwijking en het schuiven met winsten blijft een prioriteit. 140 landen onderhandelen in het raam van de OESO over een minimumbelasting van 15 procent en het belasten van multinationals in landen waar ze een grote omzet halen maar niet fysiek aanwezig zijn. De ministers van Financiën van de G7 geven die gesprekken vrijdag en zaterdag een duw in de rug.

10,5
miljard euro
Een wereldwijde minimumbelasting op ondernemingen van 15 procent zou de Belgische schatkist 10,5 miljard euro extra opleveren. Dat berekende econoom Gabriel Zucman, het hoofd van het pas opgerichte Europees taksobservatorium.

Europa richtte deze week een taksobservatorium op voor onderzoek naar belastingontwijking onder leiding van de econoom Gabriel Zucman. Hij berekende dat een wereldwijde minimumtaks van 15 procent Europa 48 miljard euro extra belastinginkomsten zou opleveren, waarvan 10,5 miljard voor België.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud