Europa lijst huiswerk op voor nieuwe coalitie

Eurocommissaris Pierre Moscovici houdt toezicht op de boek houding van de Europese lidstaten. ©Bloomberg

België moet tegelijk besparen, investeren en structurele handicaps op de arbeidsmarkt wegwerken. Die boodschap van de Europese Commissie komt hard aan, zeker omdat dit jaar al zo goed als verloren is.

De Europese Commissie komt woensdag met haar jaarlijkse aanbevelingen voor het budgettair, economisch en sociaal beleid van elk land. Voor België wordt het opnieuw met de hakken over de sloot. En met een regering in lopende zaken en moeilijke coalitiegesprekken wordt het een heksentoer het to-dolijstje af te vinken.

Europa wijst in de eerste plaats de te hoge schuld met de vinger. De schuld daalt te traag: vorig jaar beliep die nog 102 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en in 2020 is de schuldgraad nog niet onder de kaap van 100 procent gezakt. Sinds 2017 is er bovendien geen structurele verbetering van de begroting merkbaar.

De kosten voor de vergrijzing stijgen tot 2040 met 3,5 procent per jaar. België moet dus prioriteiten stellen voor de uitgaven.

Met dit slecht schuldenrapport dreigde België, net als de voorbije jaren, op het Europees strafbankje te belanden. Maar dat zal ook nu weer niet gebeuren. Italië is immers een veel zwaarder probleemgeval. Alle indicatoren gaan er de verkeerde richting uit.

Afbouw schuld prioriteit

De afbouw van de schuld blijft wel de belangrijkste Europese aanbeveling voor België. Makkelijk wordt het niet, want ook de economische groei vertraagt. En de kosten van de vergrijzing stijgen tot 2040 met 3,5 procent per jaar. Na 2040 is dat jaarlijks zelfs met 5 procent. Meer prioriteiten stellen voor de uitgaven is dus de boodschap.

De Commissie maakt evenwel geen bezwaar tegen het uitstel van het structureel begrotingsevenwicht tot 2021. De volgende Belgische regering kan een beroep doen op de flexibiliteit die voorzien is in de Europese begrotingsregels. De taxshift, de arbeidsmarkt- of pensioenhervorming van de regering-Michel kunnen de budgettaire cijfers bijstellen. Er blijft wel nog discussie met Europa of de vervroeging van de voorafbetalingen van belastingen voor bedrijven wel een structurele inkomstenbron is.

Hogere werkzaamheidsgraad

Op sociaal vlak blijft België hangen met een werkzaamheidsgraad van 70 procent, ver onder de vereiste 73,2 procent tegen 2020, en onder het EU-gemiddelde. Wallonië en Brussel doen nog slechter. Maar ook Vlaanderen haalt niet het niveau van buurlanden zoals Nederland en Duitsland.

Ook de onderwijsachterstand en tewerkstelling van migranten van de tweede en derde generatie moet beter, zegt de Commissie. De inkomenskloof tussen de hoogste en laagste inkomens in België is bij de grootste in de EU.

De Belgische lasten op werk zijn nog altijd de hoogste in de EU. België loopt achter in technische opleidingen. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, ook in Vlaanderen. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten een aandachtspunt blijven.

Europa vraagt ook meer investeringen in infrastructuur en transport, om de overstap te maken naar een koolstofarme economie. Het investeringspact van de regering-Michel is voor de Commissie nog onvoldoende uitgewerkt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud