Europa mikt op buffer van eigen middelen voor betaling coronafactuur

©HH

Om het Europees herstel te betalen en de factuur voor de lidstaten te beperken rekent de Europese Commissie op een batterij nieuwe eigen inkomstenbronnen, zoals een heffing op niet gerecycleerd plastic of een koolstoftaks aan de grenzen.

De Europese Commissie legt woensdag een batterij wetgeving op tafel om een gezamenlijk economisch herstel na corona mogelijk te maken. Over de totale bedragen, hoeveel daarvan als transfer en als lening geldt en de verdeling van alle potjes onder de lidstaten heerst er radiostilte. De lidstaten zullen pas woensdagnamiddag, als de plannen bekend zijn, de rekenmachientjes kunnen bovenhalen om de factuur op te meten.

De Europese begroting wordt voor het overgrote deel gefinancierd door bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). Maar de EU-landen tasten zelf al diep in de zakken voor de nationale coronamaatregelen. En het bbp van alle lidstaten krijgt dit jaar een zware krimp te verwerken. Daarom speelt de Commissie meer dan ooit een oude troefkaart uit: geef Europa eigen middelen. Europese inkomstenbronnen vermijden dat lidstaten meer moeten dokken of ruziën over waar bespaard kan worden.

Douaneheffingen

De digitaks, een heffing op de inkomsten van techbedrijven waar Frankrijk al jaren voor pleit, komt opnieuw op tafel.

Eigen middelen zijn niet nieuw. Nu al gaat bijvoorbeeld 80 procent van de douaneheffingen op niet-Europese producten die in alle havens worden geïnd naar het EU-budget. In februari, op de mislukte top over de Europese meerjarenbegroting, lag een voorstel op tafel om de douane-inkomsten van België nog verder te beperken tot 12,5 procent van de geïnde heffingen.  

Het Europees Parlement ijvert al decennia voor eigen Europese inkomsten. Maar elk plan, bijvoorbeeld een Europese taks op financiële transacties, strandt op een veto en belandt in de vergeetput. Dit keer wordt het anders, en wel om twee redenen. Er liggen plannen voor nieuwe inkomstenbronnen voor die veel geld kunnen opbrengen. Bovendien gaat de Commissie de lidstaten vragen om het plafond voor eigen Europese middelen op te trekken. Door die marge te gebruiken kan de Commissie, met de AAA-rating van de Europese begroting en extra garanties van alle lidstaten, geld ophalen op de markt om een tijdelijk herstelfonds van zeker 500 miljard euro te financieren. Een koolstofstoftaks aan de EU-grenzen op de invoer van vervuilde producten kan behoorlijk wat in het laatje brengen.

Groene inkomstenbronnen

De Commissie stelde bij haar eerste voorstel van een meerjarenbudget voor 2021-2027 al enkele Europese 'groene' inkomstenbronnen voor. Elk land zou een heffing op niet gerecycleerd plastic kunnen doorstorten aan Europa. De lidstaten zouden ook de hogere opbrengsten van de handel in vervuilingsrechten van de voorbije jaren doorschuiven naar het EU-budget. Beide voorstellen komen weer op tafel, ook al was het animo van de lidstaten beperkt, omdat iedereen aan het rekenen sloeg. De inkomsten uit de emissiehandel (ETS) gaan nu naar de Belgische gewesten. Die zien ze niet graag naar Europa verdwijnen zonder een intern Belgische 'compensatie'. De Duitse kanselier Angela Merkel wil er ook niet van weten.

Europa beet de voorbije decennia ook al de tanden stuk op een plan om de belastingvoet voor bedrijven op dezelfde manier te berekenen, zonder de tarieven van de vennootschapsbelasting te harmoniseren. Ze trekt nu een haalbaarder kaart: een belasting op grote bedrijven die in heel Europa actief zijn. Ook de digitaks, een heffing op de inkomsten van techbedrijven waar Frankrijk al jaren voor pleit, komt opnieuw op tafel. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud