Advertentie

Europa tart Polen met financiële sancties

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourova en Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders. ©Photo News

De Europese Commissie stelt na twee arresten van het Europees Hof van Justitie over de Poolse tuchtkamer voor rechters sancties tegen Warschau in het vooruitzicht. Een nieuw rapport van de Commissie toont de verdere ondermijning van de rechtsstaat, democratie en persvrijheid aan in Polen, Hongarije en Slovenië.

De almaar driestere politieke overname van de Poolse magistratuur dwingt de Commissie een versnelling hoger te schakelen. Vorige week tartte het Poolse grondwettelijk Hof, dat volledig vervangen is door medestanders van de regerende PiS-partij, frontaal de Europese rechtsorde. De non-rechters van het Poolse grondwettelijk hof oordeelden nog voor het arrest dat ze boven uitspraken van de Europese opperrechters staan.

De Commissie eist nu dat Polen zich schikt naar de twee uitspraken van het Europees hof over het grondwettelijk hof in Warschau. De Poolse regering moet tegen 16 augustus bekendmaken welke maatregelen ze genomen heeft om tegemoet te komen aan het Europese arrest. Als Warschau dat niet doet, vraagt de Commissie het Europees Hof van Justitie een boete en dwangsom op te leggen. Als blijkt dat Polen de controversiële tuchtkamer niet volledig schrapt, begint de Commissie een nieuwe inbreukprocedure, ook met financiële sancties.

Het hele gerechtelijk systeem in Polen is problematisch en een bedreiging voor de rechtsstaat.
Vera Jourova
Vicevoorzitster Europese Commissie

'Het hele gerechtelijk systeem in Polen is problematisch en een bedreiging voor de rechtsstaat', zegt vicevoorzitster van de Commissie Vera Jourova. 'We moesten nu snel reageren omdat Warschau de pri­mor­di­a­li­teit van het Europees recht aanvalt.' Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige week dat er 'geen enkele garantie is voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters'. De erg politiek gestuurde tuchtkamer is volledig in strijd met de onafhankelijke rechtsstaat. Sancties zullen hopelijk beweging brengen in dit verhaal, zei Jourova.

Herstelgeld

De zware juridische uithaal naar Polen valt samen met een jaarlijks rapport van de Commissie over de situatie van de rechtsstaat, de democratie en de persvrijheid in elk land. Niet toevallig noteert dat rapport een structurele achteruitgang in de belangrijkste twee probleemlanden in Europa, Polen en Hongarije. Dit jaar bekijkt het rapport naast het bredere rechtskader en het bestaan van voldoende checks-and-balan­ces ook de bestrijding van corruptie en de toestand van de mediavrijheid en het pluralisme.

In Polen en Hongarije is het pluralisme van de media bedreigd. Het EU-rapport wijst op intimiderende rechtszaken en onvoldoende bescherming van journalisten, ook niet tegen politiegeweld. Ook de aftakeling van de persvrijheid in Slovenië wordt benadrukt. 'Aanvallen en bedreigingen van journalisten blijven een probleem', voegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders eraan toe.

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) dringt er bij de Commissie met aandrang op aan het rapport te koppelen aan de nieuwe Europese wetgeving die onze begroting beschermt: 'Wat heeft de Europese Commissie nog meer nodig om het mechanisme in werking te stellen en corruptie te bestrijden? De Commissie bevestigt zwart op wit de systematische uitholling van de rechtsstaat in landen zoals Hongarije. We kunnen niet langer toekijken hoe het geld van Europese belastingbetalers daar in de zakken van vrienden en familie van politici terechtkomt.'

We kunnen niet langer toekijken hoe het geld van Europese belastingbetalers in Hongarije in de zakken van vrienden en familie van politici terechtkomt.
Tom Vandenkendelaere
Europees parlementslid (CD&V)

De Commissie kan, naast juridische sancties, ook haar oordeel over het Poolse en Hongaarse herstelplan vertragen of afkeuren. Reynders hintte al meermaals op die optie. Polen heeft de komende jaren via de Europese herstelpot recht op een kleine 24 miljard euro, maar een goed auditsysteem en werkend gerechtelijk apparaat ontbreekt. De gesprekken met Hongarije zitten al enige tijd om dezelfde redenen in een impasse. Boedapest rekent op 7,2 miljard euro uit de Europese herstelpot.

België

Ook het rapport voor België is niet rooskleurig. De Commissie vraagt België meer weerwerk in de strijd tegen corruptie. Ook stoort de Commissie zich aan een 'blijvend gebrek aan consistente, betrouwbare en uniforme gegevens van de rechtbanken' in ons land. Een veeg uit de pan krijgt ons land ook omdat veel journalisten, met name vrouwelijke verslaggevers of journalisten uit een etnische minderheid, het slachtoffer zijn van een online haatcampagne.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud