Advertentie
netto

Europa wil fiscale gegevensuitwisseling over bitcoin

Door internationale gegevensuitwisseling zou de fiscus kunnen speuren naar te belasten meerwaarde. ©REUTERS

Om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden wil Europa voor cryptomunten en elektronisch geld dezelfde gegevensuitwisseling als voor andere financiële producten.

De fiscus heeft vandaag weinig of geen zicht op winsten die worden gerealiseerd met cryptomunten zoals de bitcoin. In tegenstelling tot wat geldt voor andere financiële producten zoals bankrekeningen en levensverzekeringen in het buitenland is er geen internationale gegevensuitwisseling.

‘In het kader van de bestrijding van de belastingfraude en -ontduiking heeft de EU een voorstel om de zogenaamde bijstandsrichtlijn over de gegevensuitwisseling uit te breiden naar cryptomunten en elektronisch geld’, zegt Gertjan Verachtert, advocaat bij Sansen International Tax Lawyers. ‘Die richtlijn regelt vandaag al de automatische gegevensuitwisseling tussen EU-landen voor onder meer vastgoed en werknemerslonen. Sinds 2016 slaat de richtlijn ook op bankrekeningen en financiële producten bij een buitenlandse bank.’

Het wetgevend proces voor de uitbreiding van de richtlijn moet nog volledig worden doorlopen. Tot 21 december loopt een consultatieronde. De bedoeling is dat de definitieve goedkeuring er komt tegen het derde kwartaal van 2021. ‘Door de aanpassing van de richtlijn zouden exchanges (handelsplatformen voor cryptomunten, red.) en digitale banken zoals het Luxemburgse Bitstamp verplicht worden informatie door te geven. Welke gegevens dat concreet zullen zijn, is nog niet definitief vastgelegd, maar wellicht gaat het over de aan- en verkopen en de saldi op de wallets (elektronische portemonnees, red.) aan het begin en het einde van het jaar', zegt Verachtert.

Belasting

Door internationale gegevensuitwisseling kan de fiscus in het bezit komen van informatie over Belgen die in cryptomunten hebben geïnvesteerd en kan de belastingdienst al dan niet actief speuren naar te belasten meerwaarde. ‘Als de meerwaarde op bitcoins kadert in het normale beheer van uw privévermogen als goede huisvader wordt ze in principe niet belast. Zo werd het ook bevestigd aan een van onze cliënten in 2018’, zegt Verachtert.

33%
belasting op speculatie
Voor wie speculeert met cryptomunten, bestaat het risico dat de winst als divers inkomen tegen 33 procent wordt belast.

Maar voor wie met hoge risico's inspeelt op de hevige prijsschommelingen en dus speculeert, bestaat een risico op een belasting als divers inkomen tegen 33 procent. Professionele traders of 'bitcoin miners', van wie de inkomsten eerder beschouwd worden als beroepsinkomen, worden belast tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven, gaande van 25 tot 50 procent.

‘Sinds 2018 bestaat in ons land een lijst met 17 vragen op basis waarvan de rulingdienst oordeelt of de winst op bitcoins en andere cryptomunten belast wordt. Maar die was wat in onbruik geraakt door de scherpe waardedaling van de bitcoin’, zegt Verachtert. Er wordt onder meer gevraagd hoeveel jaar u al investeert in cryptomunten, voor welk (totaal)bedrag en wat de frequentie is van uw aan- en verkopen. ‘In 2018 was er sprake van dat de BBI crypto-exchanges zou bevragen over hun Belgische klanten. Met het Europese initiatief zou de info automatisch tot bij de fiscus komen, wat de controle vergemakkelijkt’, zegt Verachtert. ‘Mogelijk kunnen ook nog in 2018 of 2019 geboekte winsten worden belast. Voor gegevens die zijn verkregen via een internationale gegevensuitwisseling gelden verlengde aanslagtermijnen.’

Wereld

Ook elders in de wereld zijn er initiatieven om winsten op cryptomunten te belasten. ‘In de Verenigde Staten is op het nieuwe formulier voor de belastingaangifte de vraag toegevoegd of virtuele munten werden gekocht, geruild of verkocht’, zegt Verachtert.

Advertentie
Gesponsorde inhoud