Europa ziet in Huawei veiligheidsrisico voor 5G

De Chinese netwerkbouwer Huawei wordt in het Westen argwanend bekeken. ©REUTERS

Een Europees rapport neemt Huawei in het vizier. 'De ernstigste bedreiging voor supersnelle 5G-netwerken zijn aanbieders van buiten Europa die gebonden zijn aan hun overheid.'

Die zin komt uit een rapport waarin de beveiligingsrisico’s van de netwerkinfrastructuur in elke lidstaat worden gebundeld. Het Chinese Huawei wordt niet met naam en toenaam genoemd, maar is wel degelijk het mikpunt van de Europese zorgen.

225 miljard
Inkomsten
Wereldwijd kunnen de inkomsten van de supersnelle 5G-technologie oplopen tot 225 miljard euro tegen 2025.

Huawei wordt door de Verenigde Staten geweerd. President Donald Trump vroeg de Europese landen al herhaaldelijk dat voorbeeld te volgen. Bedrijfs- en staatsgeheimen kunnen door Huawei worden doorgegeven aan de Chinese geheime diensten.

Eind september waarschuwde Washington dat de aanwezigheid van Chinese 5G-technologie in België een gevaar kan vormen voor de NAVO, die in ons land haar hoofdzetel heeft.

Nokia

Er zijn slechts drie aanbieders van 5G: Huawei, Nokia en Ericsson. Toch wil Europa de keuze sturen in plaats van op te leggen. 'We mogen niet te veel op één bedrijf leunen en we moeten alert zijn voor inmenging door een niet-Europees land', beklemtoont Europees commissaris voor Veiligheid Julian King.

We mogen niet te veel op één bedrijf leunen en we moeten alert zijn voor inmenging door een niet-Europees land.
Julian King
Europees commissaris voor Veiligheid

5G-netwerken vormen de toekomstige ruggengraat van de samenleving en de economie. Die digitale loodgieterij zal alles aansturen, ook kritieke sectoren zoals energie, transport, bankieren en gezondheidszorg.

Maar 5G is ook big business. Wereldwijd kunnen de inkomsten van de supersnelle 5G-technologie oplopen tot 225 miljard euro tegen 2025. De omschakeling naar 5G in vier cruciale industriële sectoren - auto, gezondheid, transport en energie - levert tot 114 miljard euro op per jaar.

Hackers

Het rapport toont dat de uitrol van 5G-netwerken tot een veel grotere blootstelling aan aanvallen leidt en ook meer toegangspunten biedt voor wie kwade bedoelingen heeft. Dat komt omdat die supersnelle netwerken nog meer dan vroeger afhankelijk zijn van software. Die is kwetsbaar voor hackers maar ook voor softwarefouten bij toeleveranciers en dienstverleners. Basisstations en bepaalde sleutelposities in het technisch beheer worden gevoeliger voor aanvallen.

Het rapport spreekt daarom van een 'nieuw veiligheidsparadigma': de risico’s voor de integriteit en beschikbaarheid van netwerken worden 'majeure veiligheidszorgen'. Het risicoprofiel van een individuele aanbieder wordt 'cruciaal om inmenging van een niet-EU-land te vermijden', klinkt het.

In België blijft de uitrol van de supersnelle netwerken steken in geruzie over de verdeling van de opbrengst van de 5G-licenties.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud