Europees Parlement ploegt Green Deal onder

Door efficiënt lobbywerk ziet het ernaar uit dat ook de 'vergroende' landbouwsubisidies vooral op maat van de grote, industriële bedrijven zijn gesneden. ©REUTERS

De vergroening van de Europese landbouwsubsidies, die goed zijn voor 58 miljard euro per jaar, dreigt een maat voor niets te worden. Met dank aan de tentakels van de boerenlobby en de agro-industrie en politiek gekonkel in het Europees Parlement

Terwijl de Europese ministers van Landbouw in Luxemburg de nacht ingaan over een vernieuwd landbouwbeleid, zet ook het Europees Parlement een marathonstemming in. Het gaat over een grote pot geld, 58 miljard euro, of een derde van de Europese begroting. Landbouw is ook goed voor 29 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Het voorstel van de Europese Commissie dateert van 2018. Intussen sloeg Europa een andere koers in met de Green Deal. Het bevorderen van de biodiversiteit en een kringloopeconomie moeten ook het landbouwbeleid doen sporen met de klimaatambities. Het Europees Parlement stemde twee weken geleden nog voor het optrekken van de klimaatdoelen voor 2030.

De landbouwplannen bevatten wel de kiemen voor een vergroening. Kleine boeren krijgen meer steun per hectare. Voor grote boerenbedrijven komt er een inkomensplafond. De lidstaten krijgen ook ruimte voor een groene herverdeling.

Herverdeling

Zo pleit België voor een verplicht systeem van 'ecoschema's', waarbij landbouwers die een grotere milieu-inspanning doen meer geld krijgen. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat de landen zelf meer kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat, maar ze wil ook grote, 'slagkrachtiger' bedrijven blijven steunen.

Crevits' collega voor Milieu, Zuhal Demir (N-VA), is het daar niet mee eens. 'Het is het een of het ander. Als de voetafdruk van de landbouw door bemesting, ammoniakemissies, pesticiden, het scheuren (omploegen, red.) van graslanden en erosie niet fors daalt, is het voor Vlaanderen onmogelijk om de klimaatdoelen te halen.'

Het is het een of het ander. Als de voetafdruk van de landbouw door bemesting, ammoniakemissies, pesticiden, het scheuren van graslanden en erosie niet fors daalt, is het voor Vlaanderen onmogelijk om de klimaatdoelen te halen.
Zuhal Demir
Vlaams minister voor Milieu

Een moeizaam compromis onder de lidstaten is niet het einde van de rit. Daarna is een vergelijk nodig met het Europees Parlement. Ook daar broeit het verzet.

Geheim compromis

Vorige week lekte via de ngo Corporate Europe Observatory een 'geheim compromis' uit tussen de drie 'regeringspartijen' in het halfrond, de centrumrechtse EVP, het liberale Renew en de socialistische S&D. Die deal ademt de invloed van de boerenlobby en de agro-industrie. Het inkomensplafond wordt vervangen door een vrijwillige beperking. Ecoschema's kunnen ook worden gebruikt voor de industrialisering van de productie.

Europees commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski waarschuwt voor 'een stap achteruit' als de boeren slechts op 5 procent van hun gronden het gebruik van pesticiden en kunstmest moeten inperken. Hilde Vautmans (Open VLD) steunt de deal 'om het voortbestaan van de sector te garanderen'. 'Of we importeren meer voedsel uit Zuid-Amerika, of we investeren in onze eigen voedselproductie', merkt ook Kris Peeters (CD&V) op.

Deze achterkamerdeal met louter symbolische vergroeningsmaatregelen is een ramp voor de biodiversiteit.
Sara Matthieu
Europees Parlementslid Groen

'Deze achterkamerdeal met symbolische vergroeningsmaatregelen is een ramp voor de biodiversiteit', zegt Sara Matthieu (Groen), die Petra De Sutter is opgevolgd. Johan Van Overtveldt (N-VA) spreekt van 'een aanfluiting van het deugdelijk bestuur'. De teksten en documenten waren zelfs vorige vrijdag nog niet beschikbaar. Volgens zijn partijgenoot Geert Bourgeois 'hypothekeren deze plannen de landbouw op maat van het Vlaamse landschap'.

Ook Kathleen Van Brempt (sp.a) is boos over de manier waarop het compromis door het halfrond wordt geramd. De Belgische en Nederlandse socialisten gaan de deal niet goedkeuren. Ze steunen ook een amendement om het compromis terug naar af te sturen, al vreest Van Brempt dat dat slechts 'een waterkans' maakt. Er liggen bijna 2.000 amendementen ter stemming voor.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud