Europees patent eindelijk realiteit

In de marge van de Eurotop kwamen de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeen om één systeem van patenten te gebruiken. Door tegenstrijdigheden in nationale wetgevingen heeft dat lang op zich laten wachten.