‘Europese Investeringsbank moet corruptie aanpakken'

De Europese bank spendeerde tussen 2011 en 2014 een kleine 1,2 miljard euro aan drie leningen voor de waterkering van Venetië. Nochtans bracht de Italiaanse Rekenkamer al in 2009 een kritisch rapport uit over de oplopende kosten en maakte ze gewag van wanbeheer. ©Photo News

De Europese Investeringsbank moet beter toezien op fraude en corruptie bij infrastructuurprojecten zoals de dijken in Venetië of leningen aan Volkswagen.

Net nu Venetië in de ban is van historische overstromingen, komt de ngo-koepel Counter Balance met een rapport over de inbreng van de Europese Investeringsbank (EIB) in het waterkeringssysteem Mose. Door corruptie en fraude liep dat zware vertraging op. Het project van 78 mobiele dijken had al in 2011 in werking moeten zijn, maar is nog altijd niet operationeel.

1,2 miljard
miljard
Ondanks een kritisch rapport van de Italiaanse Rekenkamer spendeerde de EIB tussen 2011 en 2014 een kleine 1,2 miljard euro aan drie leningen voor de waterkering van Venetië.

Mose was de grootste investering van de EIB in een enkel infrastructuurproject. De Europese bank spendeerde tussen 2011 en 2014 een kleine 1,2 miljard euro aan drie leningen voor de waterkering van Venetië. Nochtans bracht de Italiaanse Rekenkamer al in 2009 een kritisch rapport uit over de oplopende kosten en maakte ze gewag van wanbeheer. Die beschuldigingen leidden in 2017 tot de veroordeling van een voormalige infrastructuurminister en acht andere personen voor corruptie en het aanvaarden van steekpenningen.

Klimaatbank

Counter Balance verwondert zich erover dat de EIB op geen enkel moment, ook niet na het proces in Italië, de samenwerking met de ontwikkelaars van Mose stopzette. Na het arrest van 2017 zei ze alleen te ‘onderzoeken hoe die elementen de EIB-investeringen kunnen beïnvloeden’. De Europese antifraudedienst Olaf vond dat geen apart onderzoek nodig was, omdat het Italiaanse gerecht zijn werk deed, hoewel de Italiaanse rechtszaak helemaal niet over het gebruik van het Europese geld ging.

Als de Europese Investeringsbank de klimaatbank wordt van de Europese Unie, zoals de lidstaten een week geleden toezegden, moet ze de achterpoortjes voor fraude en corruptie zoals deze sluiten, zegt de ngo. De Europese Investeringsbank hanteert wel een beleid van nultolerantie voor fraude en corruptie, maar er is geen echt wettelijk kader. De controle- en onderzoekseenheden vallen onder de interne procedures. Daardoor kan de bank ook niet ter verantwoording worden geroepen.

'Het Europees Parlement drong in 2016 al een eerste keer aan op het stopzetten van uitkeringen aan projecten waarvoor op nationaal of Europees niveau een corruptieonderzoek loopt'

Counter Balance haalt nog drie voorbeelden van problematische leningen aan, zoals voor investeringen in de bruinkoolcentrale Sostanj in Slovenië en de Mestre-snelwegverbinding in de buurt van Venetië, en voor leningen aan Volkswagen voor onderzoek naar zuiniger motoren, waarbij naderhand bleek dat sjoemelsoftware was gebruikt. Olaf vroeg in juli 2017 ‘actieve stappen’ van de EIB in dat dossier. Dat resulteerde anderhalf jaar later in de uitsluiting van VW van elk EIB-project gedurende amper 18 maanden.

Geen vervolging

De vraag dat de EIB beter optreedt tegen corruptie en fraude is niet nieuw. Het Europees Parlement drong in 2016 al een eerste keer aan op het stopzetten van uitkeringen aan projecten waarvoor op nationaal of Europees niveau een corruptieonderzoek loopt.

In een bijlage bij het rapport benadrukt de Europese Investeringsbank dat ze wel degelijk de ‘verplichting heeft te garanderen dat haar financiering gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is’. Ze stelt dat het niet haar rol is tot vervolging over te gaan. De interne procedures en rode vlaggetjes leveren wel degelijk resultaat op, benadrukt ze.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud