Europese topindustriëlen waarschuwen voor 'eng nationalisme'

©BELGAIMAGE

Ruim vijftig Europese bedrijfsleiders, onder wie Thomas Leysen, Dominique Leroy en Paul Bulcke, vrezen welvaartsverlies als het opkomende rechts-populisme in Europa tot protectionisme leidt. Ze pleiten voor meer Europa.

Terwijl rechts-populistische partijen met een anti-EU-discours in vrijwel heel Europa de wind in de zeilen hebben, neemt de ERT, de machtigste lobbyclub van Europese bedrijfsleiders, expliciet stelling in voor een sterker geïntegreerd Europa.

De European Round Table of Industrialists verzamelt 55 CEO's en voorzitters van topbedrijven als BASF, Engie, BMW en Shell, met ook de Belgische kleppers Thomas Leysen (voorzitter Umicore), Dominique Leroy (CEO Proximus), Jean-François van Boxmeer (CEO Heineken), Hans Van Bylen (CEO Henkel) en Paul Bulcke (voorzitter Nestlé). 

'De vrees leeft dat de toegenomen steun voor eng nationalistische partijen tot een grotere vraag naar protectionistische en nationalistische beleidsmaatregelen leidt die de welvaart van de burgers op het spel zetten. Dezelfde burgers die ze beweren te beschermen', zegt de ERT in een woensdag gepubliceerde paper. 'We hopen dat de Europese burgers de opportuniteiten blijven zien van een versterkt Europa en de risico's bij een verzwakking van de Europese Unie.'

Brexit

De ERT zegt nog dat het nuttig is de bevolking eraan te herinneren dat 'de EU het succesvolste vredes- en welvaartsproject uit de geschiedenis is.'

Hans Van Bylen, de Belgische CEO van Henkel. ©AFP

De turbulentie rond de brexit is volgens de organisatie het duidelijkste voorbeeld van een risico dat burgers en bedrijven lopen als een land zich in zichzelf keert.

'Dat was een wake-upcall dat het succesverhaal van Europa, waar al decennia aan gebouwd wordt, niet langer een self fulfilling prophecy is', zegt Van Bylen, die als voorzitter van de Duitse chemiefederatie campagne voert om op 26 mei zoveel mogelijk burgers naar de Europese stembus te krijgen.'Eurokritische ontwikkelingen in andere lidstaten - en zelfs in Duitsland - tonen aan dat we de successen van de EU veel vaker moeten uitleggen, vooral aan jonge mensen.'

Eenheidsmarkt

Er is niet minder, maar meer Europa nodig, argumenteert de lobbygroep. Volgens de topindustriëlen moet de Europese eenheidsmarkt versterkt worden, bijvoorbeeld voor digitale diensten, schone energie en kapitaalmarkten. 

Alleen een Europees blok kan in de handelsrelaties voldoende weerwerk bieden tegen de VS 'die steeds meer in zichzelf gekeerd zijn en protectionistischer worden' en tegen China 'dat geen gelijke toegang blijft geven tot zijn thuismarkt en tegelijkertijd Europese technologie opkoopt via staatsbedrijven en onfaire handelspraktijken toepast.'

Superieur economisch model

ERT-voorzitter Carl-Henric Svanberg, de CEO van de Zweedse industriereus Volvo, is ervan overtuigd dat het Europese economische model, dat de vrije markt probeert te combineren met sociale cohesie, beter werkt dat het Amerikaanse kapitalisme en het Chinese staatskapitalisme.

'Dat betekent niet dat Amerika met zijn aanpak niet in staat was sneller te groeien, want dat deed het wel. Maar ik denk dat dit zich tegen Amerika zal keren als de inkomensongelijkheid blijft groeien', zegt Svanberg aan de Britse zakenkrant Financial Times. 'We geloven in kapitalisme, maar we moeten ook verzekeren dat het voor iedereen werkt.'

Jobs

Volgens Svanberg is er bij de grote Europese bedrijven bereidheid om meer te investeren in hun thuismarkt en jobs terug te halen uit China. 'We gaan in Europa meer investeren in jobs en innovatie dan we voor lange tijd hebben gedaan.'

De voorbije kwarteeuw was het volgens hem aantrekkelijk om in China te investeren, omdat de lonen er laag bleven terwijl de productiviteit van de werknemers steeg. Maar dat effect raakt uitgespeeld. Bovendien zoeken steeds meer Europese bedrijven naar geografisch kortere toeleveringsketens.

'Geef ons een gunstige regelgeving en we pompen meer geld in de Europese economie', lijkt de  boodschap van de topbedrijven voor de Europese politici.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect