Frankrijk voert forcing voor Europese grenswacht

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, pleit voor een Europese grenswacht. ©EPA

Op een nieuwe bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de vluchtelingencrisis heeft de Franse minister Bernard Cazeneuve donderdag in Luxemburg een pleidooi gehouden voor de oprichting van een Europees korps van grensbewakers.

Zijn voorstel past in de discussie over de betere bewaking van de buitengrenzen van de Schengenzone. De ministers kwamen overeen om migranten die niet in aanmerking komen voor asiel sneller terug te sturen naar hun land van herkomst.

Cazeneuve wil zo'n grensbewakingskorps in twee fases uit de grond stampen. In een eerste fase zouden de lidstaten personeel ter beschikking moeten stellen van zo'n Europees korps;in een tweede fase zou een echt Europees korps met autonome en onafhankelijke grensbewakers moeten ontstaan.

Het korps zou in overleg met de lidstaat in kwestie ontplooid worden op plaatsen waar er een grote migratiedruk is. Dat veronderstelt volgens Europese bronnen een wijziging van het mandaat van het Europese grensbewakingsbureau Frontex en allicht ook van de grondwet van de meeste lidstaten.

Frontex

Eerder had ook de Europese Commissie al aangekondigd dat ze tegen eind dit jaar een voorstel voor een Europese grenswacht op tafel zou leggen. De Luxemburgse minister Jean Asselborn, die nog tot eind dit jaar de ministerraden voorzit, begroette de Franse bijdrage, maar voorlopig geniet een versterking van de capaciteit van Frontex de prioriteit. Directeur Fabrice Leggeri wees er donderdag in Luxemburg opnieuw op dat zijn agentschap extra middelen nodig heeft. Daar waren alle ministers het mee eens.

Asselborn maakte duidelijk dat Frontex zowel meer geld als meer personeel kan gebruiken. Er is sprake van 670 extra medewerkers om de 'hotspots' te helpen organiseren - centra in Italië en Griekenland waar nieuw aangekomen migranten geregistreerd zullen worden en van waaruit mensen met recht op internationale bescherming de Schengenzone zullen binnengelaten worden.

Asselborn trekt vrijdag en zaterdag in het gezelschap van de bevoegde Europese commissaris Dimitris Avramopoulos naar Rome, Lampedusa (Sicilië), Athene en Kos om ter plaatse vast te stellen welke inspanningen reeds geleverd zijn en welke nog nodig zijn.

Schengenzone

Een van de oplossingen kan erin bestaan de grensbewaking op Europese leest te schoeien, zoals ook de Franse minister Cazeneuve voorstelt. Asselborn maakte duidelijk dat die grensbewaking en een strenger terugkeerbeleid integraal deel uitmaken van de strijd tegen illegale migratie. Beiden zijn nodig om de toekomst van de Schengenzone veilig te stellen.

Of zoals de Duitse binnenlandminister Thomas de Maizière het stelde: 'We kunnen de vluchtelingen die nood aan bescherming hebben alleen maar ruimte en steun bieden als de mensen die geen bescherming nodig hebben niet komen of snel terug worden gestuurd'.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gaan overigens een brief opstellen waarin ze Europees president Donald Tusk hun visie op migratie en grensbewaking geven. Tusk zit eind volgende week in Brussel een top van de staatshoofden en regeringsleiders voor.

Vergadering

Donderdagavond schuiven ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken mee aan tafel in Luxemburg, net als vertegenwoordigers van Turkije, Jordanië en Libanon, de drie buurlanden van Syrië waar miljoenen vluchtelingen verblijven. Het is vanuit die landen dat Syriërs hun reis naar Europa aanvatten.

Tijdens de vergadering zal gesproken worden over steunmaatregelen voor de Turken, de Jordaniërs en de Libanezen, over het onthaal en de registratie van asielzoekers in 'doorgangslanden', over de strijd tegen mensensmokkelaars en over mogelijke oplossingen voor de Syrische crisis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud