'Franse economie krimpt in tweede kwartaal'

©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Het bruto binnenlands product van Frankrijk zal in het tweede kwartaal met 0,1 procent krimpen, verwacht de Franse centrale bank. Het begrotingstekort van de nationale overheid beliep tot april 59,9 mijard euro, tegen 61,4 miljard over de eerste vier maanden een jaar eerder. Het handelstekort liep licht op van 5,6 naar 5,8 miljard in april.

De Banque de France geeft de inschatting van de bbp-evolutie in haar maandelijkse conjunctuurenquête, die vrijdag gepubliceerd is. Dit betekent dat de bank haar vooruitzichten licht neerwaarts bijstelt, want tot nu ging ze uit van een stabilisering van de economie.

In het eerste kwartaal kwam de Franse economie op een nulgroei uit.

Het ondernemersvertrouwen is evenmin bemoedigend. Het daalde in mei in de industrie met een puntje tot 93, en in de dienstensector tot 92. ‘Vooral in de automobiel- en metaalindustrie was er een afname in mei. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit daalde en de orderboekjes zijn minder gevuld. De voorraden zijn iets hoger dan wenselijk. De prijzen bleven stabiel en het personeelsbestand ging een beetje lager’, verduidelijkt de centrale bank in een communiqué. ‘De vooruitzichten houden wel rekening met een verbetering van de activiteit op korte termijn.’

In de dienstensector ging de activiteit vooral achteruit bij de uitzendsector, het transport en de hotellerie en horeca, maar het personeelsbestand bleef er stabiel. Ook daar wordt in de komende tijd een verbetering verwacht. 

Handelstekort

Dat het handelstekort lichtjes dieper ging, was door economen verwacht. De export steeg wel licht, maar de import nam wat meer toe. De uitvoer zit over het algemeen goed maar liep terug in de luchtvaartsector, ondanks betere cijfers van Airbus tegenover maart, en in de geraffineerde olieproducten. Aan importkant was er een belangrijke toevoer van energieproducten, halffabrikaten en uitrustingsgoederen.

Begrotingstekort

Ook het ministerie van Begroting publiceerde vrijdagochtend cijfers. Het begrotingstekort van de nationale overheid beliep in de vier maanden tot en met april 59,9 miljard euro, anderhalf miljard minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het cijfer voor de maand april was echter minder hoopgevend, want in tegenstelling tot de eerste drie maanden van het jaar, nam het begrotingstekort toen opnieuw toe. 

Bij nader toezien zijn ook de cijfers over de eerste vier maanden niet zonder kanttekening: de belastinginkomsten stegen wel in het algemeen, maar dat is vooral te danken aan de inkomstenbelasting en de BTW. De bedrijven droegen 0,7 miljard minder bij, een daling van 6,1 procent jaar-op-jaar. April is de maand waarin de laatste belastingbetalingen voor het voorgaande jaar worden gedaan. De dalende cijfers tonen dus aan dat de winstgevendheid van de bedrijven in 2011 afnam. Voor de begroting van 2012 wordt erop gerekend dat deze inkomstenstroom voor de overheid net met 10 procent zou toenemen.

Het tekort van de nationale overheid vormt het belangrijkste deel van het algemene tekort, dat ook de uitgaven in de sociale zekerheid en van lokale overheden omvat.

Frankrijk heeft zich ertoe verbonden het totale oveheidstekort dit jaar terug te brengen tot 4,5 procent van het bbp, waar dat in 2011 nog op 5,2 procent eindigde. In 2013 zou het dan op 3 procent moeten uitkomen en in 2017 moet de begroting in evenwicht geraken.

Op 19 juni, twee dagen na de tweede dag van de Franse parlementsverkiezingen, moet er een stand van zaken van het lopende jaar komen van het Franse Rekenhof.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud