Fransen dreigen begrotingsdoel te missen

Zorgen voor de Franse premier Manuel Valls. ©AFP

Het Franse Rekenhof plaatst stevige vraagtekens bij de staat van de Franse openbare financiën. Eind dit jaar dreigt het begrotingstekort af te klokken op 4 procent van het bbp, wat meer is dan de voorop gestelde 3,8 procent. Bovendien kan dat tekort zelfs nog oplopen als de groei tegenvalt.

Frankrijk blijft een van de Europese zorgenkinderen op het gebied van de openbare financiën. Eind vorig jaar klokte het begrotingstekort af op 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en niet op 4,1 procent, zoals de Franse regering zich tot doel had gesteld. 

Ook dit jaar ziet de staat van de overheidsfinanciën er niet goed uit. Het Franse Rekenhof bracht dinsdag een rapport uit dat het tekort eind 2014 schat op 4 procent, wat gevoelig meer is dan de 3,8 procent die de Franse overheid zichzelf tot doel heeft gesteld. Bovendien kan dat tekort nog oplopen, aangezien het Rekenhof de groeiprognose van 1 procent 'aan de hoge kant' omschrijft. Al maakt het Rekenhof daar de kanttekening dat de groeiprognose nog niet 'buiten bereik' is. 

Toch kan de ontsporing van de overheidsfinanciën zwaar wegen op het budgettaire traject dat de Fransen de komende jaren moeten volgen. Tegen eind 2015 moet Parijs zijn tekort terugbrengen naar 2,8 procent.

De Franse autoriteiten kregen daarvoor van Europa al twee jaar uitstel. Maar in april liet de Franse minister van Financiën Michel Sapin verstaan extra uitstel te willen. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, maakte toen duidelijk daar niet happig op te zijn. Waarop de Fransen beloofden de vooropgestelde doelstellingen toch te zullen nastreven.

Het rapport van het Franse Rekenhof plaatst nog andere vraagtekens bij het Franse budgettaire beleid. De besparingen die de Franse overheid plant tussen 2015 en 2017, ter waarde van 50 miljard euro, zijn nog maar 'weinig gedocumenteerd' en het is bovendien onduidelijk of een deel ervan gerealiseerd kan worden. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud