opmerkelijk

Griekenland laatste Europees land zonder kadaster

Transacties van landeigendom gebeuren in Griekenland doorgaans nog met handgeschreven brieven, die vervolgens in een lokaal register worden bijgehouden. ©Bloomberg

Nu ook Albanië landeigenaars digitaal in kaart heeft gebracht, is Griekenland nog het enige land in Europa zonder een overzichtelijk kadaster.

Het was ten tijde van het eerste Griekse steunprogramma in 2010 al een van de grootste kritieken van de geldschieters – Europa en het IMF: de afwezigheid van een modern kadaster. Het verklaarde volgens hen grotendeels waarom de belastinginning in het land helemaal mank loopt.

Destijds kon Athene zich nog optrekken aan het feit dat één ander Europees land - Albanië - ook geen kadaster had. Maar die tijd is voorbij. Albanië heeft sinds kort een digitaal systeem opgestart om landeigendom in kaart te brengen. Griekenland blijft daardoor als enige zonder over.

De Griekse pers noemt het ontbreken van een kadaster een teken aan de wand voor wat er in het Zuid-Europese land misloopt: van een overdadige bureaucratie, over vriendjespolitiek tot belastingontwijking. Transacties van landeigendom gebeuren er doorgaans nog met handgeschreven brieven, die vervolgens in een lokaal register worden bijgehouden.

Er lopen nochtans pogingen om ook in Griekenland een kadaster op poten te zetten. Maar volgens Europese ambtenaren die bij het project betrokken zijn, is het onmogelijk om te voorspellen wanneer het project rond zal zijn. In ’95 kreeg Athene al eens Europees geld voor een nationaal landregister, maar dat moest later worden teruggegeven na oneigenlijk gebruik. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud