Juncker eist wereldrol op voor euro en Europa

De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. ©AFP

De voorzitter van de Europese Commissie pleit in zijn laatste State of the Union voor Europese soevereiniteit, met de euro als echt alternatief voor de dollar.

'Stop met Europa door de modder te slepen. Europa is een vredesproject dat we moeten verdedigen.' De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker trok woensdagochtend in het Europees Parlement van leer tegen de grenzen in Europa, het ongezonde nationalisme en de harde toon van het politieke debat vandaag.

'We moeten de verloren kunst van het compromis opnieuw doen herleven', zei hij. Juncker pleit voor 'een betere bescherming van de democratie en de agenten ervan, de journalisten' en tegen de verdelende haatspeech.

Respect voor de rechtsstaat en de arresten van het Europees Hof van Justitie zijn een verplichting, geen optie.
Jean-Claude Juncker
Voorzitter Europese Commissie

Hij waarschuwde dat de Commissie de sanctieprocedure zal lanceren als een lidstaat de rechtsstaat tart. Dat is een duidelijke terechtwijzing van de Hongaarse premier Viktor Orbán, die zo'n sanctieprocedure aan zijn broek heeft. 'Respect voor de rechtsstaat en de arresten van het Europees Hof van Justitie zijn een verplichting, geen optie.'

Betalen in euro

Juncker pleit in zijn allerlaatste beleidsbrief voor Europese soevereiniteit. Europa moet een echte wereldspeler worden, met de euro als wereldmunt.

Europese bedrijven betalen alleen de Noorse energie in euro. 'Het is absurd dat we 80 procent van de ingevoerde energie in dollar betalen, goed voor 300 miljard euro per jaar, terwijl amper 2 procent van de energie-invoer uit de Verenigde Staten komt.'

Europa moet volgens Juncker een echte wereldspeler worden, met de euro als wereldmunt.

Europa moet met één stem spreken en mee de wereld van morgen uittekenen. Volgens Juncker moet het daarom overstappen op meerderheidsbesluiten. Het afschaffen van het vetorecht vergt geen wijziging van de verdragen, enkel een beslissing van de lidstaten.

De Balkanlanden moeten zo snel mogelijk aansluiting vinden bij de Europese Unie. 'Anders zullen andere landen onze buren inpikken', waarschuwt de Commissievoorzitter.

Ook voor fiscaliteit wil de Luxemburger het vetorecht opheffen. Hij benadrukte, niet toevallig in het Duits, dat onze burgers zich afvragen of de internetgiganten wel belast worden op de plaats waar ze winst boeken.

Federale grenspolitie

De beleidsverklaring van Juncker ging gepaard met 18 nieuwe grotendeels wetgevende initiatieven. Een groot deel ervan heeft te maken met migratie. Juncker blijft een voorstander van solidariteit in het opnemen van migranten.

De Commissie wil het plan om een echte Europese grenswacht uit te bouwen vervroegen. Het was de bedoeling die grenswacht op te bouwen vanaf 2020, nu wordt ze geleidelijk opgebouwd om tegen 2020 op volle sterkte - 10.000 man - te zijn.

Eigenlijk komt dat neer op een federalisering van de grensbewaking in Europa. In 2014 was de Europese grenswacht Frontex amper 300 man sterk. Dit jaar zijn er 1.300 mensen in dienst en is er een pool van 1.500 inzetbare grenswachten en specialisten uit de lidstaten.

10.000
grenswacht
De Europese grenswacht moet tegen 2020 10.000 man sterk zijn.

Ook het Europese Asielagentschap wordt versterkt en de samenwerking met andere EU-agentschappen wordt opgedreven. Het idee erachter is dat het behandelen van een asielaanvraag in heel Europa op dezelfde manier gebeurt.

Frontex zal ook meer dan vroeger de terugkeer regelen van migranten die geen recht hebben op asiel. Het agentschap biedt financiering en ondersteuning bij de identificatie van migranten, de voorbereiding en het papierwerk voor de terugreis. De Europese grenswacht kan voortaan ook samenwerken met landen van buiten de EU.

Aan de andere kant wil de Commissie meer kanalen voor legale migratie. 'We hebben nood aan migranten', beklemtoonde Juncker. Hij herinnert eraan dat voorstellen voor een uitbreiding van het systeem van blauwe kaarten, een Europese werkvergunning, naar niet-universitairen al lang geblokkeerd worden.

Investeren in Afrika

Afrika is de toekomst, meent Juncker. Tegen 2050 is een op de vier wereldburgers een Afrikaan. Daarom moet Europa investeren in een 'echt en fair partnerschap'. 'Afrika heeft geen liefdadigheid nodig. Europa heeft net zo hard behoefte aan zo'n partnerschap.'

Investeren in Afrika is daarom het ordewoord. Niet, zoals vroeger, enkel via ontwikkelingssamenwerking, maar in projecten die Afrika aantrekkelijker maken voor privé-investeerders. Die economische steun kan de komende vijf jaar tot 10 miljoen nieuwe jobs leiden, denkt de Luxemburger.

Afrika heeft geen liefdadigheid nodig. Europa heeft net zo hard behoefte aan zo'n partnerschap.
Jean-Claude Juncker
Voorzitter Europese Commissie

Europa zet ook in op samenwerking in onderwijs. Tegen 2027 zal Europa meer dan 100.000 Afrikaanse studenten en onderzoekers ondersteund hebben via zijn Erasmusprogramma.

Veiligheid, ook op internet

De Commissie maakt van veiligheid een prioriteit. Er komt bijkomende wetgeving om terroristische propaganda online te bestraffen. Ook inmenging via het internet in de verkiezingscampagne wordt strafbaar gemaakt.

De nieuwe Europese Openbare Aanklager, een project waar 22 landen aan meedoen, krijgt er een extra taak bij. Naast grootschalige btw-fraude en misbruik van EU-fondsen zal dat Europees openbaar ministerie ook grensoverschrijdende terrorismezaken kunnen behandelen.

De Europese Bankenautoriteit (EBA), die nu nog in Londen zit, krijgt de rol van toezichthouder op de banken in het kader van de witwaswetgeving.

Samen sterk

Om al die beloften waar te maken is geld nodig. Voor het grensagentschap Frontex is 1,3 miljard euro extra nodig tot 2020 en 11,3 miljard voor de volgende budgetperiode 2021-2027. Hetzelfde geldt voor de uitbouw van een Europese defensie. Juncker pleit vurig voor een akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de Europese verkiezingen van mei 2019.

De allianties van vandaag zijn misschien niet langer die van morgen.
Jean-Claude Juncker

'De wereld van vandaag heeft nood aan een sterk en verenigd Europa dat streeft naar vrede, handelsakkoorden en stabiliteit', zei Juncker. Hij verwees naar de moeilijke geopolitieke situatie, waarbij 'de allianties van vandaag misschien niet langer die van morgen zijn'.

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog waarschuwt Juncker dat het snel kan omslaan. In 1913 was er welvaart, veel samenwerking en niemand achtte een oorlog denkbaar. Toch kwam die allesverwoestende wereldoorlog er amper een jaar later.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud