Advertentie

'Kleine stap vooruit' in stijd tegen sociale dumping

©EPA

De Vlaamse bouw- en transportsector zien in de Europese strijd tegen sociale dumping een kleine stap vooruit, maar vrezen dat de problemen zullen blijven.

Een kleine stap vooruit. Zo omschrijft Marc Dillen van de Confederatie Bouw het akkoord dat de ministers van Werk van de 28 EU-landen maandagavond laat bereikten over detachering. Hij vreest dat zelfs als het akkoord wordt uitgevoerd, een Oost-Europese arbeider in ons land nog altijd 20 tot 25 procent goedkoper zal blijven dan nu.

Detachering leidt al langer tot spanningen in ons land. Dat komt omdat in de Europese Unie een werknemer in heel de EU mag werken, maar de 28 EU-landen baas willen blijven over hun eigen sociale zekerheid. Wie langdurig in een ander land gaat werken, moet daarom overstappen naar de sociale zekerheid van dat land. Maar wie slechts tijdelijk in een ander land actief is, kan in de oorspronkelijke sociale zekerheid blijven.

Hoe zal je verhinderen dat er een carrousel ontstaat, waarbij dezelfde mensen een jaar in ons land werken, even terug keren naar Oost-Europa en dan opnieuw een jaar in België komen werken?
Marc Dillen
Confederatie Bouw

Of anders gezegd: een Bulgaarse bouwvakker die op een Brusselse werf aan de slag is, moet een loon krijgen dat aan het Belgisch minimumloon voldoet en moet de Belgische arbeidswetgeving over rusttijden en veiligheidsvoorschriften volgen. Maar als hij slechts tijdelijk hier werkt, zal hij zijn sociale bijdragen in Bulgarije blijven betalen. Dat laatste maakt dat hij goedkoper wordt dan zijn Belgische collega.

Carrousel

De Europese ministers van Werk sleutelden maandagavond aan die regels, op basis van een voorstel van Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V). In het bovenstaande voorbeeld moet de Poolse bouwvakker niet alleen het wettelijke minimumloon krijgen, maar ook alle voordelen die tussen Belgische werkgevers en vakbonden zijn afgesproken in cao's.

En hij kan slechts zijn sociale bijdragen in Polen blijven betalen als hij minder dan één jaar in België werkt, een periode die uitzonderlijk verlengbaar is met zes maanden. Daarna stopt de detachering en moet hij volwaardig in de Belgische sociale zekerheid stappen. Op dit moment is de tijdelijke termijn veel langer: 24 maanden.

Naast voor het blijvende prijsverschil blijven de werkgevers ervoor bevreesd dat er niet voldoende controle komt op de regeling. 'Hoe zal je die tijdelijkheid controleren?', zegt Marc Dillen. 'Hoe zal je verhinderen dat er een carrousel ontstaat, waarbij dezelfde mensen een jaar in ons land werken, even terugkeren naar Oost-Europa en dan opnieuw een jaar in België komen werken?'

'Het heeft weinig zin energie te steken in nieuwe regels, als achteraf blijkt dat ze oncontroleerbaar of onwerkbaar zijn', zegt ook Philippe Degraef van de transportfederatie Febetra.

Overgangstermijn

Het heeft weinig zin energie te investeren in nieuwe regels, als achteraf blijkt dat ze oncontroleerbaar of onwerkbaar zijn.
Philippe Degraef
Transportfederatie Febetra

De Europese ministers van Werk kwamen maandagavond overeen om ook de controle aan te scherpen. Open VLD'er Philippe De Backer, federaal staatssecretaris voor Fraudebestrijding, sloot om die reden ook al samenwerkingsakkoorden met andere Europese landen. 

Een derde bezorgdheid is dat het akkoord dat maandagavond werd gesloten nog niet meteen voelbaar zal zijn. Het Europees Parlement moet er zich nog over buigen, waarna de EU-regeringen en het Europees Parlement tot een gemeenschappelijke tekst moeten komen. Daarna is er nog een overgangstermijn van vier jaar eer de wetgeving van kracht wordt. De Oost-Europese landen drongen daarop aan.

Niet alle Oost-Europese landen steunen het akkoord trouwens. Op de Raad Sociale Zaken stemden de ministers van Werk van Polen, Hongarije, Letland en Litouwen tegen. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Kroatië onthielden zich. Maar voldoende landen - waaronder ook Oost-Europese als Roemenië, Slovakije of Bulgarije - steunden het akkoord met de ruime meerderheid die de EU-verdragen vereisen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud