Advertentie

Luchtvervuiling kost België 8 miljard euro per jaar

©BELGAIMAGE

België moet dringend het wagengebruik ontmoedigen, zegt een nieuw rapport van de Europese Commissie.

Luchtvervuiling kost België meer dan 8 miljard euro per jaar, zo schrijft de Commissie in een milieurapport voor ons land. Ze raamt het aantal verloren werkdagen per jaar op 2,5 miljoen als gevolg van ziekten die verband houden met luchtvervuiling.

Die ziektedagen kosten werkgevers 401 miljoen euro per jaar en zadelen de gezondheidszorg op met een kostprijs van meer dan 32 miljoen euro per jaar. Voor de landbouw worden de verliezen op 37 miljoen euro per jaar geschat.

Bedrijfswagens en tankkaarten

België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen.
EU-milieurapport voor België

Het belangrijkste milieuprobleem in België, is volgens het EU-rapport de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit heeft te maken met fijn stof (PM10) en stikstofoxide (NOx). Vooral voor dat laatste overschrijdt België het nationale emissieplafond.

'België is het meest dichtgeslibde land van Europa in termen van verloren uren en vertragingen.' Het EU-rapport hekelt specifiek de files rond Antwerpen en Brussel. 

Volgens de Europese Commissie moedigt het fiscaal gunstige systeem van bedrijfswagens en tankkaarten files en autogebruik aan. In 2013 gebeurde 78,5 procent van het vervoer in België met de eigen wagen. In Vlaanderen gebruikt 75 procent van de pendelaars nog steeds de eigen wagen. 

De Commissie wijst erop dat er nog heel wat marge zit op de Belgische inkomsten uit milieubelastingen, die 'tot de laagste in de EU behoren'. Die analyse is niet nieuw, ze wordt al twee jaar onder de neus van de Belgische regering gehouden. Het is wel de eerste keer dat een milieurapport ook zo diep op het probleem ingaat.

Het EU-rapport bekijkt ook de maatregelen op die op gewestelijk en federaal niveau genomen zijn of in de pijplijn zitten. De Belgische milieubelastingen bedroegen 2,05 procent van het bbp in 2014, tegenover 2,46 procent over heel de EU. Cijfers uit 2016 tonen aan dat er 'heel wat potentieel is voor een verschuiving van belastingen op arbeid naar milieubelastingen'. Deze belastingen kunnen tegen 2018 3,45 miljard euro extra genereren en oplopen tot 6,96 miljard euro tegen 2030, leert een vergelijking met andere lidstaten.

De fiscaal gunstige behandeling voor bedrijfswagens is goed voor 3,75 miljard euro aan gederfde belastinginkomsten. 'Van alle OESO-landen ligt de totale jaarlijkse subsidie per auto het hoogst in België, op 2.763 euro,' herhaalt het EU-rapport.

Volgens het Federaal Planbureau leggen bedrijfswagens in België jaarlijks 6.000 kilometer extra af en bedraagt het welvaartsverlies 905 miljoen euro, of 0,23 procent van het bnp.

Watervervuiling in de Schelde

De Europese Commissie maakt zich ook zorgen over diffuse verontreiniging van de Belgische rivieren, en met name in het Vlaamse stroomgebied van de Schelde.

Het EU-rapport wijst erop dat de beheersplannen voor die stroomgebieden tekortschieten, onder meer als gevolg van een manke coördinatie  tussen de gewesten. Bovendien zijn de  methodes om de toestand van het water te evalueren, niet volledig ontwikkeld.

De watervervuiling heeft te maken met de lozing van stedelijk afvalwater, maar in Vlaanderen vooral met de 'druk van de landbouw'. Mest bevat immers veel nitraten en die belanden in de beken en rivieren.

Het Belgische zwemwater krijgt dan weer goede punten van Europa. Inzake afvalophaling- en recyclage is België bij de koplopers. Vlaanderen doet het nog beter dan het Belgisch gemiddelde met een recyclage van 70 procent van het stedelijk afval in 2014.

Zorgpunt: instandhouden natuurgebieden

Een derde Europees zorgpunt voor België is het instandhouden van natuurgebieden. Ook hier is de belangrijkste boosdoener de landbouw.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud