nieuwsanalyse

Macron begint aan ultieme lakmoesproef: de pensioenhervorming

Over de pensioenhervorming wordt al 25 jaar gebakkeleid. ©Photo News

In Frankrijk wordt donderdag het nieuwe ‘universele’ pensioenstelsel voorgesteld. Daarmee ligt het meest explosieve dossier voor president Macron op tafel. De vakbonden roeren zich al.

Na ruim anderhalf jaar onderhandelen zijn de contouren voor een ‘universeel’ pensioenregime duidelijk. De 42 bestaande stelsels worden herleid tot een, waarbij de pensioenen volgens een nieuw puntenstelsel worden berekend. Tot nu gebeurde dat op basis van de 25 ‘beste’ jaren voor de werknemers uit de privésector en de laatste zes maanden voor de ambtenaren. Het nieuwe systeem moet rechtvaardiger zijn. Vooral de laagste pensioenen zullen stijgen door de nieuwe berekeningswijze.

De Franse regering heeft ook één belangrijke angel uit het debat gehaald. Ze tornt niet aan de pensioenleeftijd van 62 jaar. Het is de bedoeling de werknemers aan te moedigen langer te werken en zo hun pensioenuitkering te verbeteren. Om het stelsel financierbaar te houden zou de werkelijke pensioenleeftijd op 64 jaar moeten liggen. De hoge commissaris voor pensioenhervorming, Jean-Paul Delevoye, presenteert de voorstellen vandaag.

Explosief

Toch wordt de hervorming het meest explosieve dossier uit de eerste regeerperiode van president Emmanuel Macron. Er wordt al 25 jaar over gebakkeleid. Het ‘universele’ stelsel zal ook uitzonderingen bevatten, bijvoorbeeld voor de zware beroepen. Net als in België zijn de violen daarover niet gelijkgestemd. De regering zal de knopen moeten doorhakken.

Door de gevoelige aard van het dossier houden Macron en co. rekening met de electorale agenda. De hervorming treedt pas in werking na de belangrijke verkiezingen in 2020 (gemeenteraadsverkiezingen) en de presidentsverkiezingen (2022). Er komen geen onmiddellijke maatregelen om de pensioenen bij te sturen, het nieuwe pensioenstelsel wordt van kracht in 2025 en de huidige gepensioneerden en de werknemers die vijf jaar voor hun pensioen staan, behouden hun oude rechten.

Financiering

Een vervelend punt is dat de financiering van het stelsel niet rond is. De extra kosten zijn geraamd op 0,1 procent van het bbp in 2018, maar door de slechte conjunctuur is dat opgelopen tot 0,6 procent van het bbp in 2025, goed voor ongeveer 10 miljard euro. Het evenwicht wordt bij een economische groei van 1,5 procent pas bereikt in 2056. Daarnaast heeft de regering 17 miljard euro uitgegeven om de sociale revolte van de gele hesjes te sussen, en die maatregelen moeten ook nog worden gefinancierd.

De vakbonden zijn niet te spreken over de voorgenomen hervormingen en bereiden een warme herfst voor. De linkse bonden FO en CGT hebben al acties aangekondigd op 21 september en ook de gematigde bond CDFT laat verstaan dat ze haar leden snel zal mobiliseren. Er is ook weerstand bij de pensioenkassen van sommige beroepen die in het verleden reserves hebben opgebouwd. Die dreigen nu te verdwijnen bij de fusie van alle pensioenstelsels tot een uniek stelsel. De plannen zijn bekend, de discussie kan nu beginnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud