Magnette verliest eerste vrijhandelsveldslag voor EU-hof

Paul Magnette tijdens de CETA-crisis in oktober 2016. ©BELGA

De hemel klaart nog een beetje meer op voor het felbevochten vrijhandelsverdrag CETA. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie ziet geen problemen waar voormalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) die wel zag.

Het is perfect mogelijk een internationale rechtbank op te richten die zich uitspreekt over conflicten over internationale investeringen. Zo'n rechtbank is niet strijdig met het Europees recht.

Tot die conclusie komt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, wiens oordeel in de meerderheid van de zaken wordt gevolgd door het Hof. Het advies werd dinsdag publiek gemaakt en is een nederlaag voor voormalig Waals minister-president Paul Magnette.

Het conflict over het investeringstribunaal gaat terug naar het gevecht over het Europees-Canadees vrijhandelsverdrag CETA in oktober 2016. Franstalig België, toen onder leiding van Magnette, verzette zich als enige in Europa en Canada tegen het verdrag. Uiteindelijk ging Magnette toch overstag, nadat een aanvullende nota met interpretaties werd toegevoegd aan CETA.

Een van de pijnpunten ging over de internationale rechtspraak over het niet-correct naleven van handelsverdragen. Die gebeurt sinds de jaren 50 op neutraal terrein via internationale arbitrage, een systeem dat in CETA werd uitgewerkt tot een internationaal investeringshof. Magnette had daar problemen mee omdat hij vindt dat ook internationale investeerders in België voor de rechtbank moeten komen.

'Belangrijk voor brexit'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) reageert verheugd op het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie over het geschillensysteem in het CETA-vrijhandelsakkoord. Volgens hem kan het van groot belang zijn voor onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk.

'Aangezien de regering-May de rechtsmacht van het Hof van Justitie post-Brexit niet meer wil erkennen, zou de oprichting van een investeringsbescherming-gerecht tussen de EU en het VK zoals met Canada een oplossing kunnen bieden', besluit hij.

 

 

Op vraag van Franstalig België werd daarom aan het Europees Hof van Justitie gevraagd of die geschillenregeling strijdig is met het Europese recht. Zo was er twijfel of het internationaal investeringshof het Europees Hof van Justitie zelf - de opperste Europese rechtbank - buitenspel kon zetten.

In zijn conclusie zegt advocaat-generaal Yves Bot dat wat in CETA staat verenigbaar is met het Europese recht. Zo doet de geschillenregeling 'geen afbreuk aan het recht van de Unie' en blijft alleen het Europees Hof van Justitie bevoegd voor 'de definitieve uitlegging van het Unierecht'.

Verder ziet de advocaat-generaal garanties dat 'het recht op toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht afdoende wordt beschermd'.

Nog niet definitief

Omdat het Europees Parlement zich al achter CETA schaarde, is het verdrag voorlopig in werking. Het kan pas definitief in werking treden als alle parlementen in de EU-landen het goedkeuren. Het Vlaams Parlement en de Kamer gaven al groen licht. Het is nog wachten op de goedkeuring van het Waalse en het Brusselse Gewest. Pas daarna kan de Belgische federale regering haar handtekening onder CETA zetten. 

Door zijn verzet tegen CETA werd Magnette een held in links Europa. Zelfs de Franse PS polste hem om te verhuizen en haar lijst te trekken voor de Europese verkiezingen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud