'Nederland in zelfde schuitje als periferie'

De haven van Rotterdam (foto: Hollandse Hoogte)

Nederland zit in hetzelfde begrotingsschuitje als de periferie van de eurozone. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB). Volgens het agentschap moet Nederland in de uitgaven snoeien en structureel hervormen om de economische motor weer aan de praat te krijgen. Na 2012 mikt het CPB op een 'matig herstel'.

'Nederland staat voor hetzelfde probleem (p. 22) als Italië en Spanje', schrijft het CPB in zijn rapport. Ook daar moet worden bezuinigd om de overheidsbegroting weer onder de controle te krijgen.' Het agentschap wijst erop dat 'tegelijkertijd hervormingen moeten worden doorgevoerd om de economie weer te laten groeien'.

De economie zal tot 2015 'matig' presteren. Als reden verwijst het Planbureau naar een combinatie van 'oplopende werkloosheid en lage consumptie'. Dat vloeit voort uit hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, de dalende huizenprijzen en een 'restrictief' overheidsbeleid. 

In de tweede helft van 2011 is Nederland voor de 'tweede keer in nauwelijks drie jaar tijd in een recessie terechtgekomen', schrijft het Centraal Planbureau. De huidige recessie zou voortduren tot de tweede helft van dit jaar. Als de eurozone in rustiger vaarwater blijft, mikt het agentschap volgend jaar op een 'bescheiden groei' van 1,25 procent. 

Het hogere tekort is te wijten aan een afrondingsverschil

Coen Teulings

Directeur CPB

Het Planbureau hield bij die prognose nog geen rekening met de 'effecten van eventuele extra bezuinigingen'. Voor 2013 raamt het agentschap het begrotingstekort op 4,6 procent van het bruto binnenlands product in plaats van 4,5 procent. Volgens Coen Teulings, de directeur van het CPB, is het hogere tekort te wijten aan een afrondingsverschil. 'Daar moet u verder geen bijzondere betekenis aan hechten.'

Ondanks de recessie en de dijk van een vastgoedbubbel betaalt behalve Duitsland geen enkel land in de eurozone zo'n lage rente. 'De financiële markten hebben er blijkbaar alle vertrouwen in dat Nederland dit tij zal kunnen keren', aldus het CPB. Om dat vertrouwen te behouden, dringt een 'pakket geloofwaardige maatregelen' zich op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud