Nederlandse regering beëdigd

De nieuwe regering-Rutte-II op het bordes bij koningin Beatrix. Foto: Reuters)

De Nederlandse regering-Rutte-II legde maandagochtend de eed afgelegd. De regering, een coalitie van de liberale VVD van premier Mark Rutte en de sociaaldemocratische PvdA van Diederik Samsom, zit nu officieel in het zadel. Een makkelijke rit wordt het niet: na het verzet in de VVD komt er nu protest over de pensioenmaatregelen.

Veel had de eedaflegging in de Oranjezaal van het paleis Huis ten Bosch in Den Haag niet om het lijf. De eed werd voorgelezen en de nieuwe ministers beantwoorden met ‘Dat verklaar en beloof ik’ of ‘Zo waarlijk helpe mij god almachtig.’ De ministers uit de regering-Rutte-I moesten de eed zelfs niet opnieuw afleggen.

De eedaflegging werd voor het eerst gefilmd. Koning Beatrix had zich daar voordien steeds tegen verzet, maar ging na aandringen van de Tweede Kamer uiteindelijk overstag. 

Lodewijk Asscher, tot voor kort wethouder (schepen) in Amsterdam, is de vicepremier van de PvdA. Diederik Samsom, die lijsttrekker was bij de verkiezingen van 10 september, blijft fractieleider in de Tweede Kamer. 

Slecht gesternte

Het kabinet gaat onder een slecht gesternte van start. De VVD ligt zwaar onder vuur. De koopkracht van gegoede Nederlanders, waartoe de gemiddelde VVD-kiezer behoort, zal er de komende vier jaar op achteruitgaan. Want als de plannen van de coalitie worden doorgedrukt, wordt de zorgpremie vanaf 2014 inkomensafhankelijk. Onze noorderburen betalen nu maandelijks een bedrag voor een bepaald zorgpakket. Iedereen betaalt nu dezelfde prijs voor eenzelfde pakket, maar dat wordt opgegeven.

De maatregelen leiden ertoe dat een gezin met twee kinderen, waarvan de twee kostwinners elk het gemiddelde jaarloon van 33.000 euro verdienen, 15 euro per maand minder kwijt zijn aan zorg. Maar als één ouder werkt met een jaarinkomen van 70.000 euro, moet het gezin per maand 145 euro meer betalen. En beide ouders samen 140.000 euro binnenbrengen, zijn ze 480 euro meer kwijt.

VVD-coryfeeën als Frits Bolkestein en Hans Wiegel uitten zware kritiek op de plannen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra probeerde maandagochtend de gemoederen te bedaren. ‘Geen enkele inkomensgroep mag er meer dan 4 procentpunten in koopkracht op achteruitgaan door het regeerakkoord’, zei die.

De zender RTL gewaagt van een veel grotere koopkrachtval en wil dat alle stukken die Rutte en Samsom in handen hebben over de gevolgen op de koopkracht openbaar worden.

Of Rutte en Samsom de zorgpremie door het parlement kunnen loodsen, valt te betwijfelen. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, de Nederlandse senaat. Alle oppositiepartijen hebben zich al tegen de plannen uitgesproken en ook de VVD-fractie, die niet gebonden is door het regeerakkoord, is tegen.

Pensioenen kwart lager

Maandag kwam naast de discussie over de zorgpremie ook die over de pensioenmaatregelen goed op gang. De MHP, de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, rekende de maatregelen door en besluit dat de pensioenuitkeringen voor de komende generatie met bijna een kwart dalen.

De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,5 procent van 2,25 naar 1,75 procent. Ook wordt de fiscale vrijstelling van pensioenpremies beperkt tot een inkomen van 100.000 euro.

Volgens berekeningen van MHP leidt de nieuwe aanpak voor iemand die begint met een inkomen van 30.000 euro per jaar en na 40 jaar werken eindigt met 60.000 euro straks nog maar tot een jaarlijks pensioen van 22.350 euro. Volgens het huidige regime kan zo iemand nog een pensioen van 28.750 euro opbouwen. Bij hogere inkomens zijn de gevolgen nog ingrijpender.

MHP roept de parlementsleden op de pensioeningreep af te wijzen.

Ook vakcentrale CNV betreurt de situatie. 'Niet alleen jongeren zijn de dupe', klinkt het. 'Met dit voornemen doorkruist het kabinet tevens de mogelijkheid voor fondsen om de pensioenopbouw op peil te houden bij de aanpassing van de pensioenen aan de stijgende levensverwachting.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud