Nederlandse Tweede Kamer keurt CETA-verdrag nipt goed

Sigrig Kaag, de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel

Met 72 stemmen op 141 aanwezigen gaf de Nederlandse Tweede Kamer groen licht aan het CETA-verdrag. De buit is niet binnen. In de Eerste Kamer komt het kabinet 6 stemmen tekort om het handelsverdrag met Canada goed te keuren.

Voor het Nederlandse kabinet was het alle hens aan dek om het omstreden CETA-vrijhandelsakkoord met Canada door de Tweede Kamer te loodsen. Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel, stelde een bezoek aan Soedan uit tot na de stemming. Toch bleef de weerstand groot.

Uiteindelijk stemden alleen de coalitiepartijen en één lid van een kleine partij voor CETA. Het werd de kleinste meerderheid: 72 stemmen op 141 aanwezigen. 

Eerste Kamer

De uitslag belooft weinig goeds voor de stemming in de Eerste Kamer. Daar komt de regering niet verder dan 32 stemmen op 75. Dat betekent dat zes 'overlopers' gevonden moeten worden. Die zijn momenteel niet voorhanden. Een goedkeuring in beide kamers is nodig voor de ratificering van het vrijhandelsverdrag.

Politieke waarnemers in Den Haag verwachten dat de regering de techniek van het uitstel gaat toepassen en de stemming in de Eerste Kamer zolang uitstelt dat het CETA-akkoord niet door Nederland wordt afgeschoten.

Opmerkelijk is dat het CETA-akkoord al twee jaar gedeeltelijk in werking is gesteld door Europa. Dertien van 27 lidstaten hebben het verdrag geratificeerd.

Arbitragehof

De weerstand in Nederland komt van links en van rechts. Behalve de bezorgdheid over de kwaliteit van het voedsel en de landbouwproducten is vooral een onafhankelijk arbitragehof (ICS) het grote struikelblok. De tegenstanders vrezen dat dat hof de nationale rechtsstaat ondergraaft en zelfs buitenspel kan zetten als het tot een dispuut komt tussen een investeerder en het land. Bovendien vinden de linkse partijen dat te weinig garanties in het verdrag staan over eerlijke en duurzame arbeid.

Voorstanders van CETA vinden het niet kunnen dat het land op zijn passen terugkeert nadat het eerder groen licht gegeven heeft voor het akkoord met Canada. Bovendien zou het kelderen van het verdrag het imago van Nederland schaden. Het land staat bekend om zijn koopmanschap en dat wil de regering zo houden.

Nederland verkeert in dezelfde situatie als Frankrijk wat CETA betreft. Ook daar keurde de volksvertegenwoordiging het handelsverdrag met Canada goed, maar heeft de senaat zich nog niet uitgesproken. Daar is een meerderheid evenmin vanzelfsprekend. Daarom is de agendering van de stemming in de senaat uitgesteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud