Parijs heft 7 miljard euro nieuwe belastingen

Minister van Begroting Jérôme Cahuzac (L), minister van Economie Pierre Moscovici (M) en Gilles Carrez, voorzitter van de commissie Financiën in het parlement, voor aanvang van de zitting. (foto reuters)

Frankrijk verdubbelt de taks die grote banken 'met systeemrisico' moeten betalen. Daarmee wil het land dit jaar 550 miljoen extra inkomsten uit deze taks putten. Het is een van de maatregelen om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Alles samen belopen de nieuwe belastingen die dit jaar bijkomend worden geheven 7,2 miljard euro, en volgend jaar 6,1 miljard. Er komen voor 1,5 miljard euro bijkomende besparingen, maar daar is nog geen gedetailleerd zicht op.

De bankentaks bestaat sinds 2010 en wordt berekend door 0,25 procent te nemen van het minimum eigen vermogen dat de toezichthouder eist. Vorig jaar bracht hij 495 miljoen euro op.

Voor dit jaar rekent de Franse regering op een verhoging daarvan naar 550 miljoen. En bovendien doet ze er een uitzonderlijke verdubbeling bovenop. In totaal calculeert ze dus 1,1 miljard euro aan inkomsten uit deze belasting in voor dit jaar.

Of het uitzonderlijke karakter van de verdubbeling beperkt blijft tot 2012, kon de minister van Begroting, Jérôme Cahuzac, niet garanderen. Hij verwees naar een mogelijke Europese bankentaks in wording die de nationale bankentaks al dan niet ten dele kan vervangen.

Na de vage algemene beleidsverklaring van premier Jean-Marc Ayrault dinsdag, die veel vragen onbeantwoord liet, komt er vandaag meer duidelijkheid over welke besparingen en nieuwe belastingen precies de Franse regering wil doorvoeren.

Het streefdoel is niet min: dit jaar moet Frankrijk volgens het nationale rekenhof 7 tot 10 miljard vinden, en volgend jaar zelfs 33 miljard euro. Enkel zo kan het zich aan zijn belofte tegenover Europa te houden om het begrotingstekort dit jaar tot 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te laten dalen, en volgend jaar tot 3 procent.

Hollande stelde de deadline voor een begroting in evenwicht al eerder bij: waar Sarkozy vasthield aan een evenwicht in 2016, mikt Hollande op 2017. Al de berekeningen zijn overigens gebaseerd op de verwachting dat de economie dit jaar met 0,3 procent groeit, met 1,2 procent volgend jaar en vervolgens met 2 procent van 2014 tot 2017.

Rijkentaks

De belastingverhogingen komen voor 53 procent op de schouders van de gezinnen terecht, en voor 47 procent op de bedrijven. De regering maakt zich sterk dat van de belastingen die de gezinnen moeten dragen, 73 procent zal komen van 'de rijksten'.

Zoals was verwacht, moeten de rijke Fransen immers een flinke extra duit in het zakje doen. Vermogenden die de 'solidariteitsbelasting op het vermogen' betalen, krijgen dit jaar een 'uitzonderlijke bijdrage' opgelegd die 2,3 miljard euro moet opbrengen aan de Franse schatkist. En dit in afwachting van een definitieve regeling voor de belasting van de grootste vermogens vanaf 2013.

Daarnaast verzwaren de belastingen op grote erfenissen en op schenkingen, en op inkomsten uit onroerend goed dat men niet zelf bewoont.

Dat er een einde komt aan de vrijstelling van sociale bijdragen op overuren, behalve in kleine kmo's, raakt echter ook de minder begoede klassen. De 'sociale BTW' die in oktober zou worden ingevoerd, komt er evenmin.

Oliesector

Andere belastingen richten zich op de bedrijven. Zo is er een verhoging van de sociale bijdrage op een spaarpotje dat werknemers kunnen opbouwen in hun bedrijf, een vorm van werknemersparticipatie, en wordt de uitzonderlijke bijdrage van grote bedrijven eerder geïnd.

Zoals reeds vooraf bekend was geworden, komt er een belasting van 3 procent op dividenden, die wordt ingehouden op het niveau van de onderneming.

Van de oliesector wordt een bijdrage van 550 miljoen euro verwacht, uit een 'in principe' eenmalige belasting. Volgens de Franse regering is hier ruimte voor, omdat de marges voor de sector flink gestegen zijn door de hogere olieprijzen.

De bijdragen moeten zowel komen van een oliebedrijven met raffinaderijen zoals Total, als van uitbaters van tankstations, zoals bijvoorbeeld de warenhuisketen Carrefour. De sector is het niet eens met de zienswijze van de regering en ziet de belasting als een ernstige slag. Volgens de sector beliep de gezamenlijke nettomarge vorig jaar ongeveer 500 miljoen euro.

Besparingen

Aan de andere kant zullen de verschillende overheidsdiensten 1,5 miljard extra moeten besparen. Hoe die inspanning verdeeld wordt, is echter nog niet bekend.

De uitgaven in de gezondheidszorg mogen dit jaar slechts met 2,5 procent stijgen, en volgend jaar met 2,7 procent. In zijn presidentscampagne had Hollande vooropgesteld dat stijgingstempo te willen optrekken tot 3 procent.

Algemeen lastenpercentage

De regering houdt voor dat de bulk van de inspanningen ligt op dit en volgend jaar, waarbij de totale belastingsvoet (sociale bijdragen niet meegerekend) zal stijgen van 43,9 procent vorig jaar naar 46,2 procent in 2013. Frankrijk is nu al het land met het grootste overheidsbeslag ter wereld: van alle rijkdom die de Fransen op een jaar collectief scheppen, eigent de overheid zich (sociale bijdragen meegerekend) 56 procent toe.

De totale uitgaven moeten wel zakken van 56 procent van het bbp in 2011 naar 53,4 procent in 2017. De uitgaven mogen jaarlijks 0,8 procent stijgen boven de inflatie, waar in de verkiezingscampagne van presidentskandidaat Hollande nog sprake was van 1,1 procent. De dotaties aan lokale overheden worden gestabiliseerd tot 2017, en stijgen dus niet mee met de inflatie. 

Schuldenpiek

Ondanks al deze ingrepen moest de minister van Begroting de prognoses over de opbouw van de schuld optrekken. Er wordt nu verwacht dat het schuldniveau zal pieken op 90,6 procent van het BBP in 2013, om daarna pas af te nemen, richting 82,4 procent in 2017.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud