Puigdemont: 'Europees Parlement beslist over politieke vervolging'

De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont is van plan 'tot de laatste seconde' te strijden tegen de opheffing van zijn immuniteit als Europees Parlementslid. ©EPA

Als het Europees Parlement dra de onschendbaarheid van drie nationalistische Catalaanse politici opheft, geeft het zijn fiat voor politieke vervolging. Dat stelt de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont. 'Verdedigt Europa de democratie? Of zwijgt het over ondemocratische acties van de Spaanse staat?'

Ruim drie jaar na het omstreden onafhankelijkheidsreferendum eist de Catalaanse kwestie weer een plek op de Europese agenda op. De zaak belandt opnieuw op de radar van de internationale pers nadat de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement haar fiat gegeven heeft voor de opheffing van de onschendbaarheid van de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en twee oud-ministers Toni Comín en Clara Ponsatí.

De 25 leden van de commissie bogen zich dinsdag over het verzoek van het Spaanse hooggerechtshof om de drie Catalanen hun immuniteit als Europees volksvertegenwoordiger af te nemen. Madrid wil hen vervolgen voor hun rol in het onafhankelijkheidsproces in het najaar van 2017. Maar omdat ze parlementaire onschendbaarheid genieten, wees België een Spaans uitleveringsverzoek af.

Daarom diende de Spaanse justitie begin 2020 een verzoek tot opheffing van die immuniteit in bij het Europees Parlement. Door de coronapandemie bleef de zaak maanden onaangeroerd. In de herfst van vorig jaar zette de Spaanse voorzitter van de bevoegde commissie de kwestie evenwel op de agenda.

Interne aangelegenheden

De afgelopen maanden stelde de rapporteur van de commissie, de ultraconservatieve Bulgaar Angel Dzhambazki, een dossier samen. Hij betoogde dat de drie Catalanen zich niet achter hun onschendbaarheid kunnen verschuilen om uit handen van de Spaanse justitie te blijven. Want Madrid hen wil vervolgen voor feiten uit 2017, terwijl ze pas in 2019 tot Europees volksvertegenwoordiger gekozen zijn.

Comín, Puigdemont en Ponsatí. ©AFP

Dzhambazki wees er ook op dat het gaat om zaken die niets te maken hebben met de uitoefening van hun functie als Europees Parlementslid. 'Het Europees Parlement heeft zich ook niet te mengen in interne juridische aangelegenheden van een lidstaat', staat in het document dat vorige week uitlekte in de Spaanse pers.

Tijdens de stemming in de commissie Juridische Zaken bleek dinsdagavond dat een meerderheid van de leden zich achter die visie schaarde: 15 parlementsleden gaven hun fiat voor de opheffing van de onschendbaarheid van Puigdemont en co., acht stemden tegen en twee anderen onthielden zich.

Niet onpartijdig

'Het was dinsdag een trieste dag voor de Europese democratie. Onder druk van de Spaanse politieke partijen heeft de commissie Juridische Zaken een betreurenswaardige beslissing genomen', reageerden Puigdemont, Comín en Ponsatí woensdag op een gezamenlijke persconferentie.

We geven ons nog niet gewonnen. Tot de laatste seconde voor die stemming in de plenaire blijven we vechten voor onze zaak.
Carles Puigdemont
Catalaanse ex-premier

Verrast toonden de Catalanen zich niet over de uitkomst van de stemming. 'De Spaanse voorzitter van de commissie (een lid van het pro-Spaanse Ciudadanos, red.) was niet onpartijdig, de rapporteur was niet onpartijdig en bovendien waren Spaanse parlementsleden (5 op 25 commissieleden, red.) er oververtegenwoordigd', stelde Comín.

De stemming in de commissie vormde de eerste stap op weg naar de opheffing van de immuniteit. Op 8 maart volgt een andere horde: de behandeling van de zaak in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. 'We geven ons nog niet gewonnen. Tot de laatste seconde voor die stemming in de plenaire blijven we vechten voor onze zaak', verzekerde Puigdemont.

Precedent

Volgens hem staan de 705 Europarlementsleden voor een heel duidelijke keuze. 'Verdedigen ze de democratie en beschermen ze de rechten van minderheden? Of bezwijken ze onder de druk van Spanje, zwijgen ze over ondemocratische acties van de Spaanse staat, geven ze hun fiat voor een politieke vervolging en sturen ze ons naar de gevangenis?', wierpen de Catalaanse ex-premier en zijn twee collega's op.

Als onze immuniteit opgeheven wordt, ontstaat een verschrikkelijk precedent en is voor andere lidstaten de weg geëffend om ook Europarlementsleden van minderheden in hun land te gaan vervolgen.
Clara Ponsatí
Catalaanse ex-minister

Ze wezen de volksvertegenwoordigers op de mogelijke consequenties van hun keuze. 'Als onze immuniteit opgeheven wordt, ontstaat een verschrikkelijk precedent en is voor andere lidstaten de weg geëffend om ook Europarlementsleden van minderheden in hun land te gaan vervolgen', stelde Ponsatí.

De drie Catalanen hopen dat voldoende collega's in het Europees Parlement 'gevoelig blijken' voor hun argumenten. Tegelijkertijd bereiden ze zich voor op een juridische strijd. 'Als het Europees Parlement onze onschendbaarheid opheft, trekken we mogelijk naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om de beslissing aan te vechten', zei Toni Comín.

Belgische justitie

Daarnaast vestigen Puigdemont en co. hun hoop op de Belgische justitie. Zodra de Catalanen hun parlementaire immuniteit kwijt zijn, moet die zich weer buigen over het Spaanse uitleveringsverzoek.

De nationalistische politici putten moed uit een recente uitspraak van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling. Die oordeelde begin dit jaar dat een andere Catalaanse ex-minister, Lluís Puig, niet moet worden uitgeleverd aan Spanje. Madrid wil ook hem vervolgen voor zijn rol in het onafhankelijkheidsproces van 2017. 'Die uitspraak is een belangrijk precedent', besloot Comín woensdag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud