Reynders noemt povere digitalisering justitie 'onrustwekkend'

Didier Reynders over zijn gevecht over de rechtsstaat met Polen: 'We krijgen keer op keer gelijk bij het Europees Hof van Justitie.' ©EPA

In Polen, Hongarije en Malta verkeert de rechtsstaat in een belabberde toestand. Maar de digitale achterstand van justitie speelt vooral België parten.

Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders legt vandaag zijn eerste 'scorebord' voor de werking van het gerecht in de lidstaten voor. In een gesprek met enkele kranten, waaronder De Tijd, blikt hij vooruit op de doorlichting van de rechtsstaat in heel Europa, de strijd om probleemlanden als Polen, Hongarije en ook Malta in het gareel te houden en de problematische Belgische traagheid bij de informatisering van het gerecht.

'De Belgische belastingdiensten zijn digitaal goed uitgerust. Iedereen kan zijn fiscaal dossier inkijken of informatie online opvragen. Maar justitie is een ander paar mouwen. Er is een grote marge voor verbetering', zegt Reynders eufemistisch. 'Investeringen zijn nodig in de communicatie tussen de balies en en gerechtshoven, maar ook in de online toegang tot arresten of informatie over de stand van een dossier.'

Minstens even problematisch is dat er geen betrouwbare cijfers zijn over het aantal lopende zaken en evenmin statistieken over de duur van burgerlijke en commerciële geschillen in eerste aanleg, stelt Reynders. 'We weten niet of de lengte van de procedures verbetert of verslechtert. Zo wordt het moeilijk uitspraken te doen over de efficiëntie van het gerechtelijk apparaat. Dat is verontrustend.'

Bij gebrek aan statistieken weten we niet of de lengte van procedures in België verbetert of verslechtert.
Didier Reynders
Europees commissaris voor Justitie

Polen

Het scorebord is geen schoonheidswedstrijd. Het toont wel hoe het gerechtelijk apparaat in een land gepercipieerd wordt, in termen van kwaliteit, maar ook van onafhankelijkheid. Dit rapport zal dan ook de doorlichting voeden van de rechtsstaat van elke lidstaat. Reynders pakt daar in september mee uit.

De voorbije maanden rukte hij al meermaals uit om Polen terecht te wijzen. Waarop de regering in Warschau weer nieuwe problematische initiatieven lanceerde, zoals een disciplinaire kamer om te pro-Europese rechters te straffen en een strafprocedure tegen individuele rechters. Toch weerlegt Reynders het idee dat het allemaal boter aan de galg is. 'We krijgen keer op keer gelijk bij het Europees Hof van Justitie. De strafprocedure is opgeheven. En een volgende stap gaat gepaard met financiële sancties.'

We krijgen keer op keer gelijk bij het Europees Hof van Justitie. Polen heeft zijn strafprocedure tegen rechters opgeheven. En een volgende stap gaat gepaard met financiële sancties.
Didier Reynders
Europees commissaris voor Justitie

Malta

Het EU-rapport toont aan dat in Polen en Hongarije een duidelijke verslechtering wordt genoteerd van de onafhankelijkheid van het gerecht. België daarentegen zit goed boven het Europese gemiddelde.

Ook Malta staat bijzonder slecht aangeschreven met de vele, bijna systematische schendingen van de rechtsstaat. 'Maar ook hier slagen we erin beweging te forceren. We werken aan belangrijke juridische en electorale hervormingen en de nieuwe minister van Justitie wil samenwerken met de Venetië-commissie van de Raad van Europa, een belangrijke Europese eis', benadrukt Reynders.

Landen die flirten met de rechtsstaat krijgen ook de rekening gepresenteerd. 'Er is vertrouwen nodig tussen de lidstaten om bijvoorbeeld elektronisch bewijsmateriaal door te spelen. Er was ook al een weigering om een verdachte uit te wijzen naar Polen.'

Reynders hoopt dat in de marge van de nieuwe Europese meerjarenbegroting een mechanisme wordt afgesproken om EU-subsidies te blokkeren voor landen die de rechtsstaat tarten. Dat mechanisme maakt deel uit van de moeilijke puzzel op de Europese top eind volgende week.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud