Advertentie

Sociaal Europa op bord laatste zitting Europarlement

Het Europees Parlement maakt werk van een betere bescherming van Deliveroo-koeriers en andere gelegenheidswerkers. ©REUTERS

Het Europees Parlement komt donderdag de laatste keer samen, waarna de verkiezingscampagne begint. Het is in zijn laatste dagen en uren vooral met sociale wetgeving bezig. Woensdag staat het delicate dossier van de socialezekerheidsuitkeringen op de agenda.

Bij zijn aantreden 4,5 jaar geleden beloofde de Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker Europa een ‘sociale AAA-status’ te geven. Dat sociale Europa, de job van de Belgische commissaris Marianne Thyssen (CD&V), kwam traag uit de startblokken. Maar het beheerst wel de allerlaatste zitting van dit Europees Parlement in Straatsburg.

Het Europarlement stemde in met betere sociale statistieken die de effecten van het beleid in de lidstaten makkelijker vergelijkbaar maken. Daarnaast keurden de parlementsleden een wettelijke bescherming goed voor mensen die occasioneel werk verrichten of oproepbaar zijn, bijvoorbeeld via internetplatformen als Uber of Deliveroo. Ze stemden ook in met de oprichting van een Europese ar- beidsautoriteit, die samenwerking in de strijd tegen sociale fraude mogelijk maakt en zelfs gezamenlijke sociale inspecties.

Thyssen verdedigde in Straatsburg haar werk. We hebben het sociale Europa weer naar het centrum van het beleid gebracht, stelde ze. 24 van de 27 initiatieven die ze sinds de start van de Commissie-Juncker nam, hebben tot resultaten geleid.

Nulurencontract

In ons land zijn nulurencontracten, waarbij werknemers tijdelijk onbetaald thuis kunnen zitten, verboden, zegt Tom Vandenkendelaere (EVP). ‘Maar in landen waar zo’n verbod niet bestaat, mogen werkgevers hun werknemers met nulurencontracten niet langer verbieden een extra baan te nemen bij een andere werkgever. Daar draait het bij een sociaal Europa écht om.’

Bedrijven die grensoverschrijdend werken in Europa, maar via oneerlijke praktijken werknemers uitbuiten, krijgen straks te maken met een Europese Arbeidsinspectie, zegt Kathleen Van Brempt (sp.a). Hilde Vautmans (Open VLD) benadrukt dat de Europese Arbeidsautoriteit bijdraagt aan eerlijke arbeidsmobiliteit. ‘Op die manier wordt ook het vertrouwen in het vrij verkeer van werknemers hersteld. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.’

‘Thyssen heeft goed werk verricht’, zegt Van Brempt: ‘Ze heeft de tanker gekeerd en het principe van gelijk loon voor gelijk werk gebetonneerd, tegen de inertie van de Commissie-Juncker in.’ Toch raakt een belangrijk sociaal dossier maar niet goedgekeurd: de betere coördinatie van de sociale zekerheid tussen de lidstaten.

Ontvlambaar

Marianne Thyssen heeft goed werk verricht. Ze heeft de tanker gekeerd tegen de inertie van de Commissie-Juncker in.
Kathleen van brempt
europarlementslid sp.a

In België en Nederland is dat politiek erg ontvlambaar materiaal. Het compromis dat de lidstaten en het Europarlement in maart sloten, kan immers de deur openen naar uitkeringstoerisme. Al na een maand werk in ons land zouden arbeidsmigranten uit pakweg Roemenië recht hebben op een werkloosheidsvergoeding. Nu ligt de drempel in ons land op drie maanden. Ze zouden bovendien die uitkering mogen ‘exporteren’, laten doorsturen, naar hun thuisland.

De EU-lidstaten bereikten uiteindelijk geen meerderheid over die aangepaste socialezekerheidswetgeving. De kans dat er nog een akkoord komt onder deze Commissie is gering. Toch debatteert het Europarlement woensdag nog over de compromistekst. Donderdag volgt dan een grotendeels symbolische stemming.

Net nu dringt Thyssen aan op de afschaffing van de unanimiteitsregel bij Europese aanbevelingen voor socialebeschermingsmaatregelen. Ze wil ook meer vaart zetten achter non-discriminatieregels door het afschaffen van het nationale vetorecht. Een beslissing daarover valt niet meer voor de verkiezingen. Maar het is een duidelijke boodschap aan de volgende Commissie.

Thyssen gaat de laatste zes maanden van haar termijn vooral toezien op de goede omzetting van ‘haar’ sociale wetgeving in de lidstaten. Ze houdt geen frustraties over aan haar job. ‘Het is mogelijk veel te bereiken, als je ervoor gaat.’ Of toch één: de ongelijke strijd tegen nepnieuws.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud