Spaanse begroting ontspoort weer

De Spaanse premier, Mariano Rajoy (Foto: Reuters). ©REUTERS

De Spaanse regering slaagt er niet in een nieuwe ontsporing van de begroting te voorkomen. Dat valt te horen in de entourage van de conservatieve ploeg van premier Mariano Rajoy. Het tekort op de begroting zal eind dit jaar rond 7 procent van het bruto binnenlands product schommelen. Madrid kan andermaal zijn engagement tegenover Europa niet nakomen.

Wat iedereen al lang verwachtte, wordt nu ook erkend in de entourage van de conservatieve ploeg van premier Mariano Rajoy. De Spaanse regering slaagt er in 2012 niet in de begroting op de rails te houden.

Volgens afspraken met Europa mag het deficit eind dit jaar maximum 6,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. 'Maar het tekort zal eerder in de buurt van 7 procent uitkomen', verklaarden regeringsbronnen aan het Spaanse persagentschap Servimedia.

Tekort

Aanvankelijk had de Spaanse regering de Europese Commissie beloofd het tekort op de begroting dit jaar tot 4,4 procent van het bbp te beperken. Maar nadat de vierde economie van de eurozone opnieuw in een recessie gesukkeld was, toonde Brussel zich clement. Het rekte de doelstelling voor Spanje in eerste instantie op tot 5,3 procent van het bbp. Midden 2012 werd dat 6,3 procent.

Ondanks een forse knip in de overheidsuitgaven en een reeks belastingverhogingen blijkt ook dat laatste objectief onbereikbaar. 'We vermoeden dat het tekort op 6,9 procent uitkomt. Als de kerstaankopen meevallen en de regio's hun beloften rond de aanzuivering van hun overheidsfinanciën nakomen, is 6,8 procent haalbaar', luidt het.

Conto

Een belangrijk deel van de begrotingsontsporing is op het conto te schrijven van de sociale zekerheid. 'Door de voortdurende toename van het aantal werklozen lopen de uitgaven voor de sociale zekerheid almaar op', klinkt het.

Om een verdere ontsporing te voorkomen kondigde de ploeg-Rajoy eind vorige week al aan de pensioenuitkeringen in 2013 te bevriezen. 'Zelfs als de inflatie stijgt, blijven de pensioenuitkeringen onveranderd', liet minister van Sociale Zaken Fátima Báñez weten.

Pensioenen

Met die maatregel besparen de autoriteiten in Madrid 1,9 miljard euro. Zonder de bevriezing van de pensioenen zou het tekort op de begroting nog eens 0,2 procentpunt hoger gelegen hebben.

Volgens regeringsbronnen stelt de conservatieve regering alles in het werk om te voorkomen dat het begrotingstekort de symbolische grens van 7 procent sloopt. 'Want dat zou het imago van het land en de geloofwaardigheid van Rajoy op het internationale toneel geen goed doen', luidt het.

Ontsporing

Ook voor 2013 houdt de ploeg-Rajoy rekening met een ontsporing van de begroting. Volgens de Europese afspraken moet het deficit volgend jaar dalen tot 4,5 procent van het bpp. Maar dat wordt onmogelijk als de economische recessie aanhoudt, is nu al in regeringskringen te horen.

Rajoy hoopt opnieuw op clementie van Europa. Hij wil in 2013 naar verluidt ook forser inzetten op de creatie van economische groei dan op de afbouw van het begrotingstekort. Een groeiplan moet ervoor zorgen dat Spanje vanaf het tweede kwartaal van 2013 weer jobs creëert. En zo de socialezekerheidsuitgaven drukt. Vandaag is ruim 26 procent van de beroepsactieve bevolking in Spanje werkloos.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud