'Tegen 2100 tot 151.500 hittedoden'

Italië kreunt dezer dagen onder een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. ©AFP

Het aantal Europeanen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van een hittegolf zal stijgen van 2.700 vandaag naar 151.500 tegen het einde van de eeuw.

Dat staat te lezen in een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health.

De wetenschappers hebben het effect van zeven extreme en dodelijke weersomstandigheden onderzocht, gaande van hittegolven tot droogte en overstromingen. Ze hebben daarbij ook 2.300 gelijkaardige catastrofes geanalyseerd voor de periode 1981-2010 (aard van de ramp, land, tijdstip, aantal slachtoffers) om zo de kwetsbaarheid van de bevolking voor elk weerfenomeen in kaart te brengen. Die gegevens hebben de onderzoekers dan gecombineerd met de gegevens rond klimaatverandering, bevolkingsgroei en migratie.

Volgens de onderzoekers zouden twee op de drie Europeanen tegen 2100 blootgesteld worden aan extreme weersomstandigheden.

Volgens de onderzoekers zouden twee op de drie Europeanen tegen 2100 blootgesteld worden aan dergelijke catastrofes als de klimaatopwarming niet dringend wordt aangepakt. Tijdens de periode 1980-2010 ging het maar om 5 procent van de Europese bevolking. Onder 'blootgesteld' verstaan de onderzoekers dat men er aan kan sterven, ervan gewond of ziek kan raken, dat men zijn woning kan verliezen of dat men indirecte gevolgen kan dragen zoals stress na de gebeurtenis.

Hittegolven

Verwacht wordt dat de hittegolven veruit het dodelijkst zullen zijn, met zelfs 99 procent van het totale aantal overlijdens als gevolg van extreme weersomstandigheden. Het aantal doden als gevolg van hittegolven zou exponentieel kunnen toenemen van 2.700 per jaar naar 151.500 per jaar, een stijging met liefst 5.600 procent.

Ook het aantal slachtoffers van overstromingen stijgt met 3.780 procent, ofwel jaarlijks 233 doden tegen het einde van de eeuw tegenover gemiddeld zes doden per jaar tussen 1981 en 2010.

De toename van het aantal slachtoffers wordt door de wetenschappers voor 90 procent toegeschreven aan de klimaatopwarming en maar voor 10 procent aan de toename van de bevolking, de verstedelijking en de migratie in de risicozones.

Het zuiden van Europa zal zwaarder getroffen worden dan het noorden met een cijfer van 700 doden per miljoen inwoners per jaar tegen het einde van de eeuw, tegenover 11 doden per miljoen inwoners aan het begin van deze eeuw.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud