Tien dagen kraamverlof voor vaders in heel Europa

Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen ©BELGAIMAGE

Belgen die in Nederland of Duitsland werken, hebben binnenkort recht op tien dagen vaderschapsverlof, net als kersverse papa's in ons land.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten bereikten donderdagavond een akkoord over een pakket maatregelen om werk en privéleven beter te verdelen. De tewerkstellingsgraad van vrouwen is immers nog altijd 11,5 procent lager dan die van mannen en de pensioenkloof beloopt 37 procent. De inactiviteit van vrouwen als gevolg van allerhande zorgtaken loopt op tot 370 miljard euro per jaar.

Zo krijgen vaders in heel de Europese Unie recht op minstens tien dagen kraamverlof. De vergoeding voor dit vaderschapsverlof moet  minstens even hoog zijn als een ziekte-uitkering in eigen land.

In België krijgen kersverse vaders nu al tien dagen betaald vaderschapsverlof. Maar Duitse vaders hebben geen recht op kraamverlof. Ook in Oostenrijk, Slovakije en Kroatië is er geen wettelijke basis voor vaderschapsverlof. In zeven andere EU-landen is de periode veel korter dan de tien dagen, onder meer in Griekenland, Italië en Nederland. De duizenden Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, hebben nu slechts recht op vijf dagen kraamverlof.

Meer individueel ouderschapsverlof

Ook de Europese regels voor ouderschapsverlof krijgen een fameus tandje bij. De regel dat elke ouder minstens vier maanden ouderschapsverlof kan opvragen, blijft van kracht. Maar minstens twee maanden daarvan zijn niet overdraagbaar naar de andere ouder. Die individualisering van het ouderschapsverlof moet vermijden dat vrouwen al te automatisch thuisblijven voor de kinderen.

Bovendien kunnen ouders het verlof voltijds, deeltijds of beetje per beetje opsouperen. De vergoeding wordt niet Europees geregeld, omdat dit in het ene land de werkgever, in het andere de ziekteverzekering tussenkomt. Het akkoord zegt enkel dat de vergoeding 'adequaat' moet zijn. Die term is vaag. Maar landen als Bulgarije, Griekenland, Ierland, Spanje of Nederland, die momenteel geen wettelijk gegarandeerde vergoeding bieden voor ouderschapsverlof, zullen toch verplicht zijn uit hun kot te komen.

Vijf dagen zorgverlof 

Voor het eerst komt er nu ook een Europees kader voor zorgverlof, mensen die thuisblijven om te zorgen voor zieke kinderen of voor hun eigen ouders via mantelzorg. In iedere lidstaat krijgen werknemers het recht op vijf dagen zorgverlof per jaar. Mantelzorgers en ouders van kinderen jonger dan acht jaar zullen hun werkgever bovendien om flexibele werkuren en thuiswerk kunnen vragen.  Voor die mantelzorg wordt geen Europese vergoeding voorzien.

Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen voerde zelf de forcing in de onderhandelingen tussen Europees Parlement en lidstaten. Ze noemt dit akkoord een 'stap in de richting van een socialer Europa'. 'De nieuwe regels geven 'gezinnen met werkende ouders en mantelzorgers een reële keuze in hoe zij werk en gezin willen combineren,' benadrukt ze.

Enkel werknemers

Het akkoord moet nu nog bekrachtigd worden door het voltallige Europees Parlement en de lidstaten. Die laatste krijgen nadien drie jaar de tijd om de Europese regels om te zetten in nationaal recht. 

De nieuwe regels gelden enkel voor werknemers, niet voor zelfstandigen. De Europese Commissie kreeg wel de opdracht om een studie te maken over wat voor hen kan worden gedaan. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud