'Verplichte tijdsregistratie in bedrijven is terugkeer naar 19de eeuw'

©Jerry De Brie

Ondernemingen moeten de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer registreren, oordeelt het Europees Hof van Justitie. 'Een ouderwetse visie op de arbeidsmarkt', reageert Veronique Leroy, adviseur arbeidsrecht bij de werkgeverskoepel Voka.

Volgens het Europees Hof moeten de Europese lidstaten de werkgevers verplichten een systeem op te zetten dat de dagelijkse arbeidstijd van hun werknemers registreert. Een prikklok of ander tijdopvolgingssysteem is nodig om precies vast te stellen hoeveel uren en eventuele overuren een werknemer heeft gepresteerd, en om het recht op minimale rusttijden te garanderen, redeneert het Hof.

Verandert deze Europese uitspraak veel voor Belgische bedrijven?

Veronique Leroy: 'Nee, want Belgiƫ heeft al een rigide - wat ons betreft te rigide - en heel controlerend kader over arbeidsduur.'

Werktijdregistratie is nodig om de overuren correct te berekenen, zegt het Europees Hof.

Leroy: 'Dat is in Belgiƫ al geregeld door de wet op het werkbaar en wendbaar werk (2017). Die legt op dat extra flexibiliteit, zoals glijdende werkroosters, gepaard moet gaan met een systeem dat de arbeidstijd registreert. Juridisch is de impact dus beperkt. Maar vooral als signaal is deze uitspraak een spijtige zaak.'

Waarom?

Leroy: 'Het is een terugkeer naar de negentiende eeuw, met een zetje van Europa. Het gaat uit van 'old school' principes , terwijl de tendens op het terrein omgekeerd is. Werknemers vragen meer flexibiliteit en autonomie om hun arbeidsuren in te vullen. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat een grotere zelfbeschikking een goed middel is tegen fenomenen als burn-out.'

'We moeten evolueren naar een modern arbeidsrecht, dat vertrekt van goede afspraken en dialoog tussen de werknemer en werkgever. Dat moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, en niet op tijdscontroles door de werkgever. Bij het uitdenken van het wettelijke kader moeten we innoveren en de oude concepten over werkorganisatie durven los te laten. Deze Europese uitspraak vertrekt van een heel ander toekomstbeeld.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect