Vervuiling bedreigt helft Europese waterlopen

Een vrijwilliger zet zalmbroedsel uit in een rivier in Tsjechië ©REUTERS

Bijna de helft van de rivieren en waterlopen in Europa wordt bedreigd door vervuilende chemicaliën zoals pesticiden. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie.

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van gegevens afkomstig van milieudiensten en slaat op 4.000 Europese sites, aldus de onderzoekers. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De onderzoekers beklemtonen dat de studie wellicht de reële riscio's onderschat, wegens de beperkingen van de controleprogramma's van de verschillende overheden.

'De meerderheid van de waterlopen en rivieren is ecologisch aangetast of wordt bedreigd door een zeer groot verlies aan biodiversiteit', waarschuwen de onderzoekers.

Van de 223 onderzochte stoffen in de 4.000 sites komt het grootste risico voor de ecosystemen in de waterlopen van onder meer pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, brandvertragers op basis van broom en vuilwerende stoffen in verven.

Volgens de onderzoekers zijn de stoffen fataal gebleken voor de verschillende organismen in de rivieren en waterlopen in veertien procent van de gecontroleerde sites, en veroorzaakten ze chronische schadelijke effecten in 42 procent van de onderzochte sites.

Geografisch gezien vertonen de rivieren in het noorden van Europa, waar de meeste industrie zich situeert, een hoger riscico op chemische vervuiling dan die in het zuiden.

De studie pleit voor uitgebreide milieubeschermingsmaatregelen om vervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud