Weer Europese oorveeg voor regering-Michel

Premier Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wlimes. België gaat te laks om met zijn begroting, aldus de Europese Commissie. ©BELGA

België krijgt vandaag alweer een bar slecht Europees rapport.

Ons land heeft de afgelopen twee jaar veel te weinig gedaan om de begroting structureel gezond te maken, vindt de Europese Commissie. Het evenwicht is al uitgesteld tot 2020 en de overheidsschuld daalt veel minder snel dan Europa vraagt. Dat staat in een schuldenrapport van de Europese Commissie.

Zulke bevindingen zouden normaal gezien de eerste stap naar een sterker Europees toezicht op de regering zijn. Toch ontsnapt België wellicht aan het Europese strafbankje, vernam De Tijd. Want als ons land erop moet, moet ook Italië erop. En dat zou de populistische regeringscoalitie in Rome als een oorlogsverklaring zien.

Toch ontsnapt België wellicht aan het Europese strafbankje, vernam De Tijd. Want als België erop moet, moet ook Italië erop. En dat zou door de populistische regeringscoalitie in Rome als een oorlogsverklaring worden gezien.

Europa eist wel extra Belgische inspanningen van 0,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar. Ook de activering van 55-plussers, laaggesschoolden en migranten is een belangrijk werkpunt.

De nieuwe aanbevelingen zijn het resultaat van een streng rapport dat de Commissie eerder dit jaar publiceerde over België. Daarin werd ons land beschuldigd van agressieve fiscale planning. De Belgische regering heeft de voorbije weken geprobeerd de scherpe kantjes van die harde conclusies te veilen.

Vanmiddag geeft de Europese Commissie meer details over haar bevindingen en aanbevelingen voor België.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect