Advertentie
netto

'Actualisering kadastrale inkomens is politiek niet haalbaar'

De minister van Financiën Koen Geens ( CD&V) ontvouwde zaterdagmorgen op Financa Evenue de mogelijke pistes om de lasten op arbeid te verlagen. ©CREDIT: Lieven Van Assche

De minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zegt dat een actualisering van het kadastrale inkomen (KI) politiek moeilijk ligt. Wel heeft hij oren naar de mogelijkheid om reële huurinkomsten te belasten, tenminste 'als de personen en de vennootschapsbelasting snel omlaag gaan'. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door De Tijd wijst uit dat een meerderheid van de Belgen te vinden is voor het belasten van reële huurinkomsten.

De minister van Financiën zette zaterdagmorgen Op Finance Avenue zijn visie uiteen over de hervorming van de fiscaliteit. Finance Avenue is het evenement dat jaarlijks door De Tijd en L'Echo wordt georganiseerd in Tour&Taxis in Brussel voor enkele duizendenden beleggers.

Geens meldde dat iedereen het erover eens is dat de lasten op arbeid moeten verlaagd worden. Maar dat een verschuiving van de lasten naar andere inkomstenbronnen voor de staat dan onvermijdelijk is.

Een peiling die De Tijd tussen 28 oktober en 4 november liet uitvoeren bij een representatief staal van 800 Belgen wijst uit dat een meerderheid van 57 procent vindt dat ' wie vastgoed verhuurt beter zou belast worden op de reële huurinkomsten dan op het kadastrale inkomen'. Het onderzoek werd gevoerd om na te gaan welke pistes de Belgen bespreekbaar vinden om de lasten op arbeid te verlagen.

Minister Geens vindt het belasten van de reële huurinkomsten niet onredelijk. Maar hij voegde er meteen aan toe dat dit slechts kan overwogen worden 'als de personen en de vennootschapsbelasting snel naar beneden gaan'.

Een actualisering van het kadastrale inkomen (KI) ligt volgens Geens 'politiek heel moeilijk'. Het KI vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing , maar weerspiegelt al lang niet meer de werkelijke huurwaarde.

Volgens Geens treft het huidige KI vooral de mensen die recent een woning gebouwd hebben. 'Zij worden geconfronteerd met een hoog KI, terwijl eigenaars van oude woningen vaak kunnen genieten van een laag KI. Eigenaars van nieuwbouwwoningen voelen zich dus bekocht'.

Toch is een actualisering van het KI weinig waarschijnlijk. 'Mijn naamgenoot Gaston Geens ( de vroegere minister-president van de Vlaamse regering, red) heeft er destijds bijna zijn nek op gebroken. Veronderstel dat de mensen door zo'n actualisering zouden geconfronteerd worden met een KI dat vier keer zo hoog is als het huidige, dan zou dat leiden tot een storm aan protest.'

Geens wees er verder fijntjes op dat 'de herschatting van de kadastrale inkomens - een enorme klus- voor rekening zou zijn van de federale overheid, terwijl de gewesten er van zouden genieten'.

btw

Om de lasten op arbeid te verlichten sluit Geens een btw-verhoging niet uit. De minister wees erop dat het gemiddeld btw-tarief in ons land maar 10,5 procent bedraagt in plaats van 21 procent door de vele vrijstellingen en verlaagde tarieven.

'Een verhoging van de huidige btw-tarieven met 1 procentpunt brengt echter maar 1,7 miljard euro in het laatje, terwijl een loonlastenverlaging met 1 procentpunt de staat 1,9 miljard euro kost. Met een btw-verhoging alleen komen we er dus niet', aldus Geens.

'Een verhoging van de accijnzen , bijvoorbeeld op diesel, kan 800 miljoen euro opleveren. Aan de accijnzen kan er nog gesleuteld worden. We hebben in België immers de laagste accijnzen in de Europese Unie', vervolgde de minister.

geen vermogenstaks

Tot slot herhaalde Geens dat hij absoluut geen voorstander is van een vermogenstaks. Hij bestempelde een vermogenstaks als iets van de 19de eeuw. 'Het belasten van inkomsten uit vermogen is een andere zaak'.

Geens lijkt ook een koele minnaar van een vermogenskadaster. 'Wat de mensen hebben aan huizen in België weten we al. En ik hoef niet te weten wat de mensen hebben aan roerend vermogen. Maar als ze een belastingvrijstelling willen genieten, zullen ze dat roerend vermogen wel moeten aangeven'.

Advertentie