netto

'Fiscaliteit moet eenvoudiger en meer zekerheid bieden'

Minister van Financiën woont Finance Avenue bij. ©CREDIT: Lieven Van Assche

Fiscale topadvocaten pleiten voor een transparanter en eenvoudiger fiscaal systeem. 'En vooral één waarin de rechtszekerheid terug de bovenhand moet nemen', aldus fiscaal advocaat Victor Dauginet.

Drie fiscale topadvocaten, Victor Dauginet, Koen Van Duyse (Tiberghien) en Anton Van Zantbeek (Rivus), gingen op Finance Avenue een debat aan over de toekomst van het fiscaal systeem in België.

Het debat was opgebouwd rond de vraag hoe de belastingen kunnen verschoven worden als men de fiscale druk op arbeid wil verlagen. De overheid kan snoeien in de eigen uitgaven, maar toch zal ook een taxshift van arbeid naar andere inkomstenbronnen nodig zijn als men tal van overheidsopdrachten betaalbaar wil houden.

Volgens Koen Van Duyse is het debat over een 'taxshift' helemaal niet nieuw en praat men daar al decennia over. De advocaten zijn op hun hoede voor elke mogelijke verschuiving. 'In werkelijkheid leidt die verschuiving alleen maar naar een belastingverhoging', klonk het.

Van Duyse pleitte voor een fiscaal stelsel waarin niet alleen werken, maar alle vormen van waardecreatie worden aangemoedigd. 'Vermogen dat gebruikt wordt om waarde te crëeren, belast je niet. Neem het voorbeeld van een aandeelhouder van een bank. Als die bank nooit een dividend uitkeert, alles terug investeert om te groeien, nooit iemand ontslaat en nooit staatssteun heeft ontvangen, dan kan je op de aandeelhouderswaarden geen enkele vermogensbelasting rechtvaardigen. Maar onbebouwde gronden in een streek met een tekort aan industrieterreinen zou je bijvoorbeeld wel kunnen belasten', illustreerde Van Duysen.

De advocaat vindt ook dat elke euro, ongeacht de inkomstenbron, op dezelfde manier moet worden belast. Dat zou de eenvoud zeker ten goede komen.

Van Duyse wees er ook op dat de belasting van het roerend inkomen nu bijzonder chaotisch is. 'Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug.'

Van Zantbeek trok hard van leer tegen de huidige 'belastingregering'. Volgens hem worden nu vooral de ondernemers , zij die waarde creëren, gepenaliseerd. 'Je wil  niet weten wat je aan belastingen op dividenden betaalt. Dat is in feite het dubbele van de 25 procent aan roerende voorheffing'.

Dauginet , de advocaat die namens duizenden ondernemers een juridische procedure startte tegen de liquidatiebonus,  pleitte vooral voor meer eenvoud.  'Er bestaan maar twee soorten belastingen. Goede en slechte. De goede zijn die belastingen die je gemakkelijk kan vaststellen en innnen. Al de andere zijn slechte.'

Dauginet drong ook aan op meer zekerheid. 'De burgers vertrouwen de overheid niet meer. Ze weten niet hoelang een nieuwe fiscale maatregel stand zal houden. Als dit blijft duren, loopt iedereen weg en valt er op termijn voor de overheid niets meer te belasten'.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie