'Ook Duitsland schuldig aan eurocrisis'

Paul De Grauwe - Finance Avenue

De Duitse overheid en banken dragen een even grote verantwoordelijkheid voor de eurocrisis als de zuiderse landen. Dat heeft Paul De Grauwe, hoogleraar aan de London School of Economics, gezegd tijdens een debat over de euro op Finance Avenue, de jaarlijkse geldbeurs van De Tijd en L'Echo.

'De schuldopbouw van de zuiderse landen is maar een deel van het verhaal', beklemtoonde De Grauwe. 'Sommigen hebben kredieten toegestaan. De keerzijde van de tekorten van het zuiden zijn de overschotten van het noorden.'

Duitsland zegt dat het deugdelijk is geweest, maar dat is volgens De Grauwe niet correct. 'Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De noordelijke banken zijn even dwaas geweest als de zuiderse landen.'

Behalve in Griekenland is niet de hoge overheidsschuld maar de hoge privésechuld volgens de Grauwe de oorzaak van de eurocrisis. 'Sinds 2007 is de overheidsschuld gestegen omdat de overheid het puin bij de privésector heeft moeten ruimen.'

De Grauwe vindt dat Berlijn meer moet doen om de eurocrisis te bestrijden. 'Duitsland moet meer consumeren en de economie stimuleren. Nu ligt de focus in Europa uitsluitend op soberheid. Als we zo verder doen dreigt de economie in elkaar te storten en zullen de tekorten niet dalen. We moeten uit de vicieuze cirkel breken.'

Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank en bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), is het niet eens met De Grauwe. 'Zowel de schulden van de particulieren, bedrijven als overheid zijn substantieel gestegen voor de start van de crisis in 2007. Duitsland heeft nu een overheidsschuld van 80 procent van het bruto binnenlands product. Berlijn heeft dus niet veel ruimte om de groei aan te zwengelen.'

Coene merkte wel op dat Europa bij de start selectiever had moeten zijn bij de selectie van de landen die mochten toetreden tot de monetaire unie. Voorts had Europa al vroeger meer inspanningen moeten doen om de groei te verhogen. 'De Europese Commissie begint daar nu pas mee. Toch zien we al een verbetering in sommige landen. De vooruitgang is het meest frappant in Ierland.'

Eric De Keuleneer, professor en topman van Credibe, sloot zich aan bij Coene. 'Ik denk niet dat we overdrijven met het soberheidsbeleid. 'Sommige landen hebben jarenlang boven hun stand geleefd, mede dankzij de euro. We onderschatten de maatregelen die al zijn getroffen in Portugal, Spanje en Ierland.'

Georges Ugeux, topman van adviesbureau Galileo, onderstreepte dat het soberheidsbeleid evenwichtig moet zijn. 'Iedereen kiest nu voor gemakkelijkheidsoplossingen: banen schrappen en de lonen en pensioenen verlagen. Griekenland bijvoorbeeld raakt niet aan het leger, de rijken en de kerk.'

Italië

Opvallend is dat Ugeux zich meer zorgen maakt over Italië dan over Spanje. 'Ik heb geen vertrouwen in Italië. Italië heeft een overheidsschuld van 2.000 miljard euro. Niemand heeft genoeg geld om Italië te redden.'

De Grauwe gaf toe dat vooruitgang wordt geboekt bij de aanpak van de eurocrisis. Hij verwees vooral naar de bereidheid van de ECB om onbeperkt obligaties van probleemlanden te kopen. Maar De Grauwe stipte ook aan 'Ik ben niet zo optimistisch. We zetten kleine stappen. Het is niet zeker dat de huidige strategie de goeie is.'

Over het verdere verloop van de eurocrisis durft De Grauwe zich niet uitspreken. 'Het is een dubbeltje op zijn kant. Het kan zijn dat we eruit geraken. Maar de kans is ongeveer even groot dat sommige eurolanden de muntunie verlaten.'

De andere panelleden zijn optimistischer. De Keuleneer is optimistisch dat we over tien jaar nog steeds met de euro betalen. 'De euro is niet in gevaar, de eurozone evenmin.' Ugeux voorspelde dat er over tien jaar meer eurolanden zullen zijn dan nu.

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud