Advertentie
netto

Vanaf 2019 nieuw juridisch kader voor gehuwden

Na de hervorming van het erfrecht worden ook de regels over de verdeling van het vermogen van gehuwden gemoderniseerd.

‘Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is zo goed als klaar. Het moet begin 2019 kunnen van kracht gaan’, zei minister van Justitie Koen Geens zaterdag op Finance Avenue, de geldbeurs van De Tijd.

Het huwelijksvermogensrecht is het juridisch kader voor gehuwden. ‘In het wettelijk stelsel – voor wie geen huwelijkscontract afsloot - voorzien we een verbeterde regeling voor onder andere levensverzekeringen en aandelen op naam. In het stelsel van de scheiding van goederen gaan we een solidariteit tussen de partners inbouwen’, aldus Geens.

Een hervorming van de regels voor samenwoners – die niet gehuwd zijn - blijkt ideologisch veel moeilijker te liggen. ‘Sommigen willen algehele vrijheid, terwijl anderen eigenlijk wel hun partner willen beschermen’, verduidelijkt Geens.

4 vragen over het nieuwe erfrecht aan Koen Geens

Erfrecht

Het huwelijksvermogensrecht is onlosmakelijk verbonden met het erfrecht. Het huwelijkscontract bepaalt wat er in de nalatenschap van een gehuwde zit.

De modernisering van het erfrecht is al afgerond. Het nieuwe erfrecht treedt vanaf september 2018 in werking. ‘Het nieuwe erfrecht biedt meer vrijheid maar voorziet nog altijd solidariteit’, zegt Geens.

De minister maakte onderscheid tussen drie scenario’s bij het overlijden.

· Geen testament

Als een overledene geen testament heeft opgesteld, dan wordt de erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels. Die blijven grotendeels dezelfde als vandaag. Voor wie kinderen nalaat, gaat bijvoorbeeld alles naar de kinderen. Elk kind krijgt een gelijk deel.

· Wel testament

Wie wel zijn wilsbeschikking op papier wil zetten, krijgt meer vrijheid. Het deel van de erfenis dat voorbehouden is voor de kinderen, wordt in alle gevallen ingeperkt tot de helft. Vandaag hangt dat nog af van het aantal kinderen: voor drie kinderen of meer is altijd drievierden voorbehouden.

In het nieuwe erfrecht zal men dus de helft van zijn vermogen kunnen toestoppen aan wie men wil: een kind dat extra zorgen nodig heeft, kleinkinderen, een goed doel, …

©BELGA

‘Vergeet nooit dat bij de verdeling van een nalatenschap altijd rekening wordt gehouden met wat u tijdens het leven hebt weggeschonken’, zegt Geens. De manier wordt die schenkingen worden gewaardeerd op het moment van het overlijden wordt vereenvoudigd. De waarde ten tijde van de schenking wordt geïndexeerd. Met de reële waardevermeerdering zal geen rekening gehouden worden.

· Erfovereenkomst of familiepact

In het nieuwe erfrecht wordt het ook mogelijk om met de kinderen en partner afspraken te maken over de verdeling van de erfenis, zonder dat kinderen dat later nog kunnen aanvechten.

‘De notaris moet voor alle partijen wel altijd 30 dagen bedenktij respecteren’, zegt Geens. ‘En als u een overeenkomst sluit, kan u alleen beschikken over goederen die al bestaan. Niet over toekomstige goederen.’

Een erfovereenkomst biedt ook de mogelijkheid om een generatiesprong te realiseren en de erfenis rechtstreeks van de grootouders naar de ouders te laten gaan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie