“Discipline is het sleutelwoord voor succes”

Voor de tweede opeenvolgende keer wint Banque de Luxembourg de Super De Tijd & L’Echo Award. De prestigieuze prijs gaat naar de beheerder die tijdens de voorbije 5 jaar met al zijn fondsen de beste en meest regelmatige prestatie heeft voor gelegd. “We spelen niet in op modetrends. Daardoor missen we misschien kansen, maar we lopen ook niet tegen een muur aan”, zegt Guy Wagner, hoofd econoom van de Luxemburgse bank.

Wat zijn volgens u de succesfactoren voor het beheer van jullie fondsen?

“We zijn in de eerste plaats heel gedisciplineerd in onze beleggingsstrategie. Voor alles wat we kopen, speelt de prijs een cruciale rol. We willen nooit te veel betalen en zullen dus nooit meelopen in modetrends. Voor aandelen is het heel eenvoudig. We kopen alleen kwaliteitsaandelen tegen een aantrekkelijke prijs. Dat betekent ook dat er periodes zijn waarin onze fondsen ver van de referentie- index afwijken. In het vastrentende luik beleggen we niet in individuele bedrijfs obli gaties. We zien die instrumenten als een complexe combinatie van aandelen en overheids obligaties. We geven de voorkeur aan de basisinstrumenten. Vorig jaar kochten we uitzonderlijk een obligatie van Heineken aan een rendement van 7 procent, maar dat zagen we veeleer als een kortetermijnkans. In onze gemengde fondsen bespelen we bedrijfsobligaties wel soms op een gespreide manier met fondsen van derden.”

Mist u met die tegendraadse visie niet vaak kansen?

“Het klopt wel dat je op die manier extra rendement kunt mislopen, maar het voorkomt ook dat je tegen een muur loopt. Een moeilijke periode was de internetzeepbel in 1999. We waren onze klanten al een tijd aan het zeggen dat internetaandelen te duur waren. Maar als je je klanten zegt dat een aandeel aan 30 euro te duur is, en enkele maanden later noteert het aandeel aan 60 euro, dan is dat een moeilijk verhaal. Daarom is het ook heel belangrijk om te weten wie je klanten zijn en om ze goed te informeren. Wij proberen te voorkomen dat klanten met zware verliezen in de portefeuille te maken krijgen, want wie zwaar verliest, heeft veel meer tijd nodig om dat opnieuw recht te zetten.”

Zijn we vandaag, na de forse klim in 2009, weer in gevaarlijke wateren beland?

“Wie de grafiek sinds 1900 erop naslaat, zal zien dat de aandelenmarkten op lange termijn twee soorten bewegingen laten zien. Periodes waarin de beurzen zijdelings evolueren worden afgewisseld met periodes waarin de beurzen een duidelijk opwaartse trend laten zien. Het verschil tussen die twee periodes heeft niets te maken met de winstgroei van de ondernemingen. Ze heeft alles te maken met waarderingen. Tussen 1982 en 2000 zaten we in een opwaartse trend, sinds 2000 is er veeleer een zijwaartse beweging aan de gang. Vanzelfsprekend zijn er in die zijwaartse periodes ook cyclische bewegingen waardoor de beurzen niet de hele tijd op hetzelfde niveau blijven. Maar het is wel duidelijk dat de beurzen vandaag op ongeveer hetzelfde niveau van 2000 noteren. Ik verwacht dat we nog een tijd in die zijwaartse beweging zullen blijven. Het begin van de opwaartse trend zal pas komen als aandelen veel meer gehaat worden dan nu. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1982.”

Het beursherstel van de voorbije maanden werd toch ook gedragen door een economisch herstel?

“Ik ben niet zo optimistisch. Ik geloof ook niet dat het vandaag weer ‘business as usual’ is. Er zal de komende maanden veel meer volatiliteit komen, en ik zie dus niet zoveel reden om ons massaal op aandelen te storten. Maar het is niet omdat je niet gelooft in de markten, dat er geen beleggingskansen zijn. Er zijn vandaag zeker segmenten op de aandelenmarkten die goedkoop zijn. Dan heb ik het over niet-cyclische bedrijven die consumentengoederen produceren, zoals Procter & Gamble en Coca-Cola. Die zijn in 2009 veel minder gestegen dan de markt. Ook de farmaciesector is door demografie en waarderingen aantrekkelijk. Het is net in zijdelingse periodes zoals vandaag, met veel volatiliteit, dat actieve beheerders het verschil kunnen maken door de juiste aandelenkeuzes. Een ander belangrijk punt in zijdelingse markten is het dividend. We kijken heel erg naar dividendaandelen omdat we geloven dat dat type aandelen zijn die het in deze fase beter zullen doen. We zijn bijvoorbeeld heel positief over Belgacom, dat met een nettodividendrendement van 7 procent in handen is van de Belgische staat.”

Hoe kijkt u naar de obligatiemarkten en de problemen in Griekenland?

“Griekenland heeft de voorbije jaren geprofiteerd van de convergentie van de rentes met andere Europese landen, maar vandaag betalen ze de rekening. Ze moeten dit jaar 35 miljard euro ophalen. Dat zal wellicht lukken, maar veel erger is dat het probleem alleen maar wordt uitgesteld. Er is geen mooie oplossing voor Griekenland. De enige oplossing is een sterke daling van de levensstandaard. Bij de overheidsobligaties richten we ons hoofdzakelijk tot obligaties in euro van de kernlanden, maar we kijken ook naar kwaliteitslanden als Noor wegen, Australië of Canada. Heel belangrijk in het obligatieverhaal is het ‘duration-management’, of het kopen van obligaties met de juiste looptijd op het juiste moment.”

Hebben jullie plannen om nieuwe fondsen te lanceren?

“Neen. Ons fondsenassortiment is beperkt, maar dat is een bewuste keuze en het volgt uit onze strategie om niet met modetrends mee te lopen. De enige fondsen die we de voorbije jaren gelanceerd hebben, is een gemengd fonds, een dividendfonds en een groeimarktenfonds. De reden is duidelijk: we geloven heel sterk in die thema’s.”


TECHNISCHE FICHE:
Website:
www.banquedeluxembourg.com
Beheerd vermogen:
7 miljard euro
Aantal fondsen op Belgische markt:
20
Aantal werknemers:
750

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud