‘Dankzij focus op analyse blijven aandelen langer in onze fondsen'

©RV-DOC

‘We hechten veel belang aan het werk van analisten en hun onderzoek. Daardoor moeten we de aandelen in onze fondsen minder snel verkopen dan de gemiddelde beheerder.’ Dat zegt Dominic Rossi, die met Fidelity de Super Award won.

Fidelity Investments is op basis van zijn prestaties de voorbije vijf jaar de grote winnaar geworden van de Super Award van De Tijd en l’Echo. De award beloont de beheerder die de beste beheersprestatie over alle beleggingscategorieën voorlegt. We ontmoetten Dominic Rossi, de strateeg achter de vermogensbeheerder.

Hoe verklaart u uw succes?

BIO

Dominic Rossi

  • Begon zijn loopbaan 24 jaar geleden als beheerder van een portefeuille Amerikaanse aandelen.
  • Werkte eerst bij Threadneedle en Gartmore, sinds 2011 bij Fidelity.
  • Als hoofdstrateeg is hij verantwoordelijk voor alle aandelenactiviteiten bij Fidelity, inclusief research en het beheer van fondsen.

Dominic Rossi: ‘Onze strategie bestaat er in de eerste plaats in dat we aandelen selecteren op basis van hun fundamenten. Er zijn tegenwoordig maar weinig beheerders die zoveel aan research doen als wij. Ons bedrijf telt 196 analisten voor 107 beheerders. Daar ben ik bijzonder trots op. Wij hebben ook de gewoonte onze fondsbeheerders zelf grondig op te leiden. Ze beginnen hun loopbaan als analist van verschillende sectoren. Pas daarna krijgen ze een portefeuille toevertrouwd. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat ze degelijk werden opgeleid. Tot slot ben ik ook bijzonder trots dat we erin slagen onze oudere beheerders aan ons te binden. Voor personeelsbehoud behalen wij een van de beste resultaten in de sector.’

Wat is Fidelity?

Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht als internationaal filiaal van de grote Amerikaanse beheerder Fidelity. Het nieuwe filiaal moest zich bezighouden met beleggers buiten de Verenigde Staten en Canada. In 1980 werd Fidelity Worldwide Investment onafhankelijk. Vandaag is het privébedrijf in handen van de werknemers en de familie Johnson (die ook Fidelity controleert). Fidelity Worldwide Investment is wereldwijd actief met onder meer kantoren in Londen, Parijs, Tokyo, Hongkong, Sydney en Sao Paulo. Het bedrijf stelt 5.000 mensen tewerk in 24 landen en beheert een gamma van 750 beleggingsfondsen. Het totaal beheerd vermogen bedraagt circa 200 miljard euro.

Kunnen de beheerders afwijken van uw strategie?
Rossi: ‘De analisten moeten zich onafhankelijk opstellen tegenover de globale bedrijfsstrategie. Ze moeten hún mening ventileren, niet de mijne. Ze moeten uiteraard wel rekening houden met de beperkingen die aan het beheer van risico’s verbonden zijn. Wij kiezen aandelen uit en zijn sterk overtuigd van de bedrijven die we in de portefeuilles opnemen. Hoewel de activa de voorbije jaren steeds minder lang in portefeuille worden gehouden, slagen wij er toch in onze posities langer aan te houden dan onze concurrenten.’

Wat verwacht u voor 2014?
Rossi: ‘De Amerikaanse beurs zal nog steeds vooral door binnenlandse factoren beïnvloed worden. De lage inflatie en het economisch herstel zullen doorzetten. En het monetair beleid zal soepel blijven, wat interessant is voor beleggers in aandelen. De Verenigde Staten zullen de beste financiële markt van alle ontwikkelde landen blijven. In Europa verwacht ik een teleurstellende groei van de resultaten, wat zal wegen op het stijgingspotentieel. De Europese Centrale Bank zal de economie meer moeten ondersteunen. Wat Japan betreft, stel ik vast dat er steeds meer scepsis ontstaat over de slaagkansen van het hervormingsbeleid van premier Shinzo Abe. Ik ben dan ook van oordeel dat we voorzichtig moeten zijn.’

En wat verwacht u voor de groeimarkten?
Rossi: ‘Het groeitraject dat de voorbije twintig jaar werd uitgestippeld, begint te ontsporen. Het is voor de groeilanden bijzonder moeilijk hun economie te baseren op de groei van de export, op een moment dat alle industrielanden er net naar streven zelf hun economie op het juiste spoor te zetten. De regeringen van de groeilanden moeten een oplossing zoeken voor het feit dat de interne vraag te laag is om een gebrek aan exportgroei te compenseren. We menen dat China en Mexico het wel zullen redden, maar ik ben minder optimistisch over Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. De differentiatie die we de voorbije maanden hebben opgemerkt bij de groeilanden zal dus aanhouden.’

Welke financiële activa bieden de beste opportuniteiten?
Rossi: ‘We blijven de voorkeur geven aan bedrijven die een dividend uitkeren. Ik stel vast dat vooral technologie- en farma-aandelen het goed doen. Dat zijn twee sectoren die gedomineerd worden door de Verenigde Staten. Wij zijn vergeten hoe een echte haussemarkt eruitziet. Die begint meestal bij een of twee sectoren en breidt zich dan uit naar de rest van de markt.’

Welke lessen hebt u getrokken uit de crisis van 2008?
Rossi: ‘De sterke volatiliteit op de financiële markten heeft veel opportuniteiten opgeleverd voor beleggers die geduld aan de dag konden leggen. Wanneer de volatiliteit zeer hoog is, moet je soms tegen de stroom durven in te gaan. Wij hebben de voorbije drie jaar dan ook getracht de rotatie van onze posities tot een minimum te beperken.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud