Advertentie
netto

Spaar gespreid in de tijd met beleggingsfondsen

©Pieter Van Eenoge

De nulrentes op spaarboekjes verleiden steeds meer spaarders tot beleggingsfondsen. Maar beleggen is niet zonder risico, bewezen de calamiteiten op de financiële markten de voorbije maanden. Met een fondsenspaarplan belegt u gespreid in de tijd en zet u op die manier uw spaarcenten zonder emotie aan het werk.

Wie inschrijft op een fondsenspaarplan heeft één zekerheid. Hij zal zowel bij lage als bij hoge beurskoersen kopen en dat komt het rendement ten goede. Hij moet zich ook nooit bekommeren om de vraag die veel mensen bezighoudt maar niemand kan beantwoorden: gaat het verder zakken of zijn we erdoor? Niemand slaagt erin systematisch te kopen op dieptepunten en te verkopen op een piek.

Honderdduizenden Belgen zijn al ingeschreven op een fondsenspaarplan: de pensioenspaarders. De meesten opteren ervoor het jaarlijks aftrekbare bedrag van 940 euro te spreiden over twaalf maanden. Via een klassiek fondsenspaarplan kunt u rekenen op een extra appeltje voor de dorst als u de pensioenleeftijd bereikt hebt, maar dan wel zonder fiscale stimulus.

Stortingen

Bij elke netwerkbank kunt u tegenwoordig terecht voor een fondsenspaarplan. Enkel bij Argenta kan dat uitsluitend via een tak23-verzekeringsproduct (zie inzet). Bij de onlinespelers bieden Keytrade Bank en MeDirect een plan aan.

De minimale storting varieert van 25 euro tot 100 euro (zie tabel), maar die hoeft in de meeste gevallen niet maandelijks te gebeuren. U kunt zich ook engageren tot driemaandelijkse, halfjaarlijkse of zelfs jaarlijkse stortingen. Alleen gaat dan de achterliggende reden van het spaarplan verloren: het zorgvuldig spreiden van de belegging in de tijd. Beobank en MeDirect zijn de enige spelers die uitsluitend met maandelijkse stortingen werken.

Keuze

Het aantal fondsen waaruit u kunt kiezen in een spaarplan wordt doorgaans beperkt. BNP Paribas Fortis biedt met 190 fondsen in Flexinvest de meeste keuze. ‘Zowat elk fonds dat we aanbieden, kan je in Flexinvest stoppen’, klinkt het bij de grootbank.

KBC biedt in het fondsenspaarplan de mogelijkheid van een derdenbeding. Dat betekent dat u een begunstigde kunt aanwijzen en een datum waarop hij eigenaar wordt van de effecten. Het derdenbeding kan interessant zijn voor bijvoorbeeld grootouders die willen sparen voor hun kleinkinderen. Bij een vroegtijdig overlijden wordt het plan geblokkeerd tot de datum die is opgenomen in het plan. Uiteraard ontslaat die de begunstigde er niet van successierechten te betalen. In vergelijking met rechtstreeks een plan te openen op naam van de kleinkinderen biedt het derdenbeding het voordeel dat de spaarder de volledige controle behoudt. Tot de voorziene datum kan de spaarder het geld nog opvragen of een andere begunstigde aanwijzen.

De keerzijde is dat u per plan slechts één fonds kunt kiezen. Wilt u de belegging spreiden over meerdere fondsen, dan moet u bij BNP Paribas Fortis verschillende plannen opmaken met telkens de minimale storting van 30 euro per plan. Ook bij Deutsche Bank en Nagelmackers komt één plan overeen met één fonds. ‘Het kan ook gaan om een dakfonds (fonds van fondsen, red.), waardoor je met één plan toch in meerdere fondsen zit’, benadrukt Deutsche Bank. De meeste netwerkbanken laten toe om vijf fondsen te combineren in één plan.

Keytrade Bank en Beobank zijn het strafst in fondsencombinaties. In theorie kunt u alle 40 fondsen die beschikbaar zijn voor Keyplan kopen a rato van 25 euro per maand (of over een langere periode). Bij Beobank kunt u 60 fondsen combineren in een bedrag van 50 euro per maand. U krijgt in beide gevallen dan fracties van deelbewijzen op uw effectenrekening.

Beobank biedt normaal 300 fondsen aan. Voor het spaarplan wordt dat beperkt tot 60. ‘Dat is het resultaat van een analyse die we elke kwartaal uitvoeren. Die 60 fondsen behoren in elke activaklasse tot de beste en we denken dat ze in de huidige marktcontext het best zullen blijven renderen’, stelt Beobank.

Hoewel ING als enige grootbank in België fondsen van derden aanbiedt aan het retailpubliek (beperkte open architectuur), bestaat het fondsenspaarplan uit amper zeven fondsen van ING of NN, de afgesplitste fondsendochter. Het betreft allemaal gemengde fondsen in functie van het beleggingsprofiel van de klant, zoals NN Patrimonial Defensive en NN Patrimonial Agressive.

Voordelen?

Spaarplannen bezorgen de banken regelmatige instromen in fondsen. Toch zien we weinig lokkertjes om in een spaarplan te stappen, behalve dan dat een plan steeds gratis is en zeer flexibel (zoals kosteloos opzeggen). Maar de instapkosten in een spaarplan bijvoorbeeld zijn bij de netwerkbanken identiek als die bij een gewone aankoop van een fonds. Bij Belfius is er zelfs een klein nadeel, want de 10 procent korting op instapkosten bij een online aankoop van fondsen geldt niet voor Flex Invest Plan.

Fondsenspaarplan in verzekeringscontract

Een fondsenspaarplan bestaat ook met een tak23-strik, met als voordeel dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is, en dus geen Reynders-taks op de obligatiemeerwaarde van gemengde fondsen. Bovendien gaat om een levensverzekering en kunt u een begunstigde aanwijzen die bij overlijden van de verzekerde de waarde van het contract ontvangt.

Sparen via een verzekeringscontract heeft ook nadelen. Het vroegtijdig stopzetten is niet goedkoop, enerzijds door de uitstapkosten (vaak tijdens de eerste vijf jaar), anderzijds door de verzekeringstaks van 2 procent op de stortingen die bij een korte looptijd zwaar weegt. Hou er ook rekening mee dat een tak23-product tot extra beheerskosten leidt, boven op de beheerskosten van de onderliggende fondsen.

Bij Argenta is een spaarplan enkel mogelijk in een tak23-product. U spaart dan minstens 600 euro per jaar, maar dat kan in maandelijkse, trimestriële of halfjaarlijkse schijven. De klant heeft een keuze uit fondsen van Carmignac, Petercam en Edmond de Rothschild. Dat zijn ook de fondsen die gewoon verkrijgbaar zijn bij Argenta.

Bij Belfius krijgt u via een tak23-product toegang tot fondsen van topbeheerders zoals Fidelity en Invesco, die bij de bank anders niet verkrijgbaar zijn voor het retailpubliek.

Bij Deutsche Bank is het aankopen van fondsen sowieso gratis waar het kan. Sommige beheerders, zoals Petercam, eisen altijd 1 procent instapkosten. Tot eind deze maand loopt bij de bank een actie voor het fondsenspaarplan ‘Periodiek Beleggen’. Wie zich gedurende minstens 18 maanden engageert om maandelijks 100 euro te beleggen, krijgt een premie van 100 euro. De maximale ‘cashback’ bedraagt 500 euro als u vijf zulke plannen ondertekent. In het fondsenspaarplan van Deutsche Bank kunt u ook maar één fonds selecteren. Enkel klanten die nog geen effectenrekening hebben bij Deutsche Bank kunnen van de actie gebruikmaken.

Bij Keytrade Bank betaalt u normaal 9,95 euro voor de aankoop van een fonds. In het fondsenspaarplan vallen die instapkosten weg. Er zijn wel uitstapkosten van 9,95 euro per fonds als u het plan binnen vijf jaar stopzet.

Zowel in het plan van Deutsche Bank als in dat van Keytrade kunt u gratis instappen in de Carmignac-fondsen. De Franse beheerder heeft zijn eis van 1 procent instapkosten laten vallen als het gaat om een spaarplan.

Zuiver financieel bekeken - en los van promotionele acties - is uitdager MeDirect het interessantst. MeDirect is de enige die noch instapkosten, noch uitstapkosten (onvoorwaardelijk), noch bewaarloon vraagt. Het spaarplan is echter niet voor iedereen weggelegd. MeDirect eist een maandelijkse storting van minstens 100 euro en een begininleg van 2.500 euro. Daar is een simpele reden voor. Door het ontbreken van een transactie- en een bewaarvergoeding kan het spaarplan voor MeDirect enkel winstgevend zijn als er voldoende ‘volume’ gedraaid wordt. Want verkopers van fondsen krijgen een stukje van de beheerskosten in een fonds doorgestort (de distributievergoeding).

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie