G20 maant aan tot herstel én hervorming

De ministers van Financiën van de G20-landen bereiden dit weekend de G20-top van begin april voor. ©AFP

De ministers van Financiën van de G20, de belangrijkste industrie- en groeilanden, verklaren zich bereid ‘al het nodige te doen tot de groei is hersteld’. Ze raakten het ook eens over een aantal cruciale elementen van hervorming van het Europees financieel systeem, zoals een verdubbeling van de interventiecapaciteit van het IMF. Minister van Financiën, Didier Reynders verklaarde in de marge van die bijeenkomst van de G20, dat België 4 miljard euro zal bijdragen om het IMF tijdelijk aan te sterken.

(tijd) -  De ministervergadering van vrijdag en zaterdag, in de zuidelijke plattelandsgordel rond Londen, zat in de laatste rechte lijn naar de top van Londen. Staatshoofden en regeringsleiders van de G20 moeten daar gezamenlijke recepten formuleren tegen de crisis en een nieuwe internationale financiële architectuur opzetten die gelijkaardige crisissen in de toekomst onmogelijk moet maken.

Geithner

De voorbije week waren meningsverschillen gerezen tussen de Europeanen en de VS over de prioriteiten van die G20 in Londen. De ploeg rond de Amerikaanse president, Barack Obama, pleit voor verregaande en bijkomende herstelmaatregelen om de economie op gang te brengen. De Europeanen aan tafel willen in de eerste plaats werken aan een sterkere internationale regelgeving en toezicht. Ze zijn ook meer beducht voor de budgettaire gevolgen op termijn van het blijven pompen van geld in de economie.

Die tegenstellingen werden in het kleine Horsham in West-Sussex minstens ogenschijnlijk overbrugd. De Britse gastheer, minister van Financiën Alistair Darling, beklemtoonde dat de landen van de G20 ‘zich engageerden om de economie te blijven ondersteunen, zolang dat nodig is’.

Zijn Amerikaanse collega, Timothy Geithner, herhaalde dat ‘hoe sterker ons antwoord op de crisis is, hoe sneller het herstel’. Maar hij voegde er wel aan dat er een gelijkaardig engagement is om terug te keren naar een duurzaam beleid, eens de situatie stabiliseert’.

Toch blijven de Europeanen voorzichtiger. ‘Het is onnodig geld te blijven pompen in het systeem zolang het vertrouwen niet hersteld is,’ liet de Duitse minister van Financiën, Peer Steinbrück, weten. De Duitse en Franse ministers van Financiën, Peer Steinbrück en Christine Lagarde, stelden zich in Horsham opvallend eendrachtig op. Eerder deze week wezen president Nicolas Sarkozy en Bondskanselier Angela Merkel eveneens in scherpe bewoordinigen bijkomende begrotingsinspanningen af.

Fiscale paradijzen

De ministers van Financiën van de G20 vragen ook dat ‘alle belangrijke financiële instellingen, markten en instrumenten onderworpen worden aan een gedegen regulering en toezicht’. De druk op fiscale paradijzen is de voorbije weken, in de aanloop naar de top in Londen, behoorlijk opgelopen. Die belastingparadijzen worden deels verantwoordelijk geacht voor de huidige financiële crisis. En bovendien hopen sommige landen een deel van de zware investeringen in economisch herstel te kunnen recupereren in die paradijzen.  ‘We kunnen ons niet veroorloven inkomsten te verliezen aan belastingparadijzen,’ zei Alistair Darling op zijn slotpersconferentie.

De organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) maakte deze week een lijst bekend van landen die geen informatie uitwisselen met belastingautoriteiten van andere landen. Ook België zit in die lijst, net als Luxemburg en Oostenrijk. Van de weeromstuit beloofden een aantal van die ‘beschuldigden’, waaronder Zwitserland en Luxemburg, dat het bankgeheim zal worden versoepeld en dat samenwerking in geval van belastingfraude niet langer een taboe is.

België

Belgisch minister van Financiën, Didier Reynders, maakte in de marge van de G20 bekend dat ons land vanaf 1 januari 2010 volledig overstapt naar een systeem van informatie-uitwisseling. Nu houdt België, net als Luxemburg en Oostenrijk, een roerende voorheffing af op spaargeld van burgers uit andere EU-lidstaten.

Reynders wil ook verder gaan en in dubbele belastingverdragen en conventies met derde landen het principe van uitwisseling van informatie inschrijven. Zo hoopt hij ook Luxemburg te kunnen overhalen om beter mee te werken bij onderzoeken naar fiscale fraude, zoals destijds de KBLux.

Bovendien wil Reynders ook sancties kunnen opleggen tegen personen of bedrijven die werken met of via banken in  fiscale paradijzen. Hij wil daartoe een wijziging invoeren van de belastingwetgeving. Wie zaken doet in fiscale paradijzen zal zelf moeten bewijzen waarom dit nodig is.

IMF

De ministers van Financiën van de G20 zijn het er ook over eens om de interventiecapaciteit van het IMF minstens te verdubbelen. Een specifiek bedrag komt er maar op de top van 2 april. Nu bedraagt die interventiepot van het IMF 250 miljard dollar. De Europese Unie beslist volgende week op de EU-top wellicht tot een gezamenlijke bijdrage van 75 tot 100 miljard dollar.

Didier Reynders  maakte bekend dat België daarvan 4 miljard euro of 2 procent moet ophoesten. Die bijdrage wordt immers berekend op basis van de bestaande participatie in dat interventiefonds. De Nationale Bank maakt die middelen vrij uit haar reserve.

Reynders benadrukt wel dat België met dergelijke hoge bijdrage zeker zijn plaats verdient in het bestuur van het IMF. Groeilanden als Brazilië, Rusland, India en China eisen een ruimere stem op in het bestuur van het IMF. Het gevecht om de macht in het IMF wordt wellicht een van de belangrijkste thema’s op 2 april in Londen. Maar daar zit België niet mee an tafel.

Kris Van Haver,
vanuit Horsham

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud