Baas inlichtingendienst gaf foute info over aanslagen

Generaal-majoor Eddy Testelmans, baas van de Belgische militaire inlichtingendienstn, de tegenhanger van de Staatsveiligheid. ©BELGA

De baas van de militaire inlichtingendienst heeft foute informatie verspreid over drie terreuraanslagen in ons land. Die waren zogezegd verijdeld dankzij de Amerikaanse NSA, maar daar blijkt nu niets van aan.

De banden tussen de Belgische inlichtingenwereld en de Amerikaanse spionagedienst NSA, waarvoor klokkenluider Edward Snowden ooit werkte, zijn veel nauwer dan ooit gedacht. In het boek en de reeks ‘De geheimen van de Staatsveiligheid’ onthulden we al dat België via zijn militaire inlichtingendienst, de enige Belgische geheime dienst naast de Staatsveiligheid, deelneemt aan twee ultrageheime spionagenetwerken waar ook de NSA lid van is. Die spionagenetwerken bleken zelfs niet volledig politiek gedekt te zijn door onze regering. En zelfs de minister van Defensie weet lang niet alles over die spionagenetwerken.

Maar de verbondenheid tussen de Belgische militaire inlichtingendienst en de NSA gaat wel heel ver, zo blijkt nu. Want op 6 augustus 2013 gaf de topman van de militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Eddy Testelmans, een uitzonderlijk interview aan het magazine MO*, dat ook vertaald werd in het Engels en zo internationaal gelezen werd. Testelmans, die sinds maart 2012 de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) leidt, wilde met het interview weerwerk geven aan de onthullingen van Snowden over laakbare spionagepraktijken door de Amerikaanse National Security Agency (NSA).

Prism-systeem

Om in de verf te zetten hoe nuttig het werk van de NSA wel is, verwees generaal-majoor Testelmans naar drie terreuraanslagen die dankzij informatie van de NSA zijn verijdeld in België. Hij baseerde zich daarbij op nota’s die hij had gekregen van de top van de NSA. Die waren destijds ook gebruikt door de NSA om zich te verdedigen voor het Amerikaanse parlement na de onthullingen van Snowden.

‘En klopt die informatie? Heeft de NSA hier inderdaad aanslagen helpen voorkomen?’, werd de legerbaas gevraagd. Testelmans: ‘Ja. In drie gevallen is er inderdaad een mogelijk terroristische daad verijdeld op basis van info waarvan we mogen aannemen dat die rechtstreeks uit het Prism-systeem (het controversiële massaspionagesysteem van de NSA, red.) komt, en die ons via geclassificeerde kanalen is bezorgd. Als de NSA die info niet had doorgespeeld, hadden wij het niet geweten. Daarom dient Europa zich te bezinnen over de vraag of het voldoende gewapend is voor de strijd tegen terrorisme, tegen grensoverschrijdende zware criminaliteit en tegen de proliferatie van massavernietigingswapens.’

De door de NSA aangeleverde informatie had geen drie aanslagen voorkomen maar slechts nuttig bijgedragen tot een betere informatiepositie in één concreet Belgisch terrorismedossier.
Comité I

Wanneer de baas van de inlichtingendienst nog een vraag kreeg om meer toelichting te geven over de drie terreuraanslagen die dankzij info van de NSA zouden zijn verijdeld in ons land, antwoordde de legertopman: ‘De details mag ik niet geven. Wel kan ik zeggen dat België waarschijnlijk voor zware incidenten behoed is gebleven.’

Maar nu blijken er destijds helemaal geen drie aanslagen te zijn verijdeld in ons land dankzij de NSA. Dat staat te lezen in een vertrouwelijk rapport van toezichthouder Comité I over de relaties tussen de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst met de NSA. ‘De ADIV antwoordde het Comité I desgevraagd dat de door de NSA aangeleverde informatie geen drie aanslagen had voorkomen maar slechts nuttig had bijgedragen tot een betere informatiepositie in één concreet Belgisch terrorismedossier.’

Groot vertrouwen

Waarom sprong de Belgische legerbaas in 2013 meteen in de bres voor de Amerikanen wanneer de NSA wereldwijd onder vuur lag door de onthullingen van Snowden? Het Comité I merkt in het rapport zelf op dat er doorheen de jaren een ‘groot vertrouwen is gegroeid’ tussen de militaire inlichtingendienst en de NSA. ‘Dat mag zeker niet onderschat worden’, schrijft het comité. ‘Misschien kan dat verklaren dat de ADIV in eerste instantie de directeur van de NSA bijtrad toen die publiekelijk verklaarde dat er in België op basis van zijn informatie drie aanslagen waren voorkomen, terwijl de ADIV dat ten aanzien van het comité afzwakte’.

De informatie zoals verstrekt aan en door het Comité I is correct.
Generaal-majoor Eddy Testelmans
Topman militaire inlichtingendienst

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) verwees ons voor een reactie door naar de persdienst van het leger die op zijn beurt contact opnam met de betrokken legerbaas. In een reactie bevestigt Testelmans de informatie in het rapport van het Comité I. ‘Op het ogenblik van het bewuste interview van 6 augustus 2013 beschikte ik enkel over informatie vanwege de NSA zelf, gebaseerd op inlichtingen die zij aan voornamelijk de Staatsveiligheid hadden verschaft. Het is pas achteraf en na verdere analyse van deze informatie door de Belgische inlichtingendiensten, dat het ook ter mijn kennis is gekomen, dat deze NSA-informatie gerelativeerd en dus afgezwakt moest worden. De informatie zoals verstrekt aan en door het Comité I is dus correct.’

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud