Regering pakt problemen Staatsveiligheid aan

©BELGA

In de Kamer heeft de regering-Michel verschillende maatregelen aangekondigd om de Staatsveiligheid te hervormen. Aanleiding zijn de onthullingen in het boek 'De Geheimen van de Staatsveiligheid' die verschillende parlementaire vragen veroorzaakten. Er zullen veel meer mensen ingezet worden om staatshoofden en andere vips te beschermen, de Staatsveiligheid krijgt meer personeel en budget én de wet op de inlichtingenmethoden die de Staatsveiligheid gebruikt, wordt herzien.

Zowel N-VA, CD&V als cdH stelden vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer kritische vragen over de verschillende onthullingen in het boek 'De Geheimen van de Staatsveiligheid', waarover De Tijd deze week bericht. Zowel aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) als aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die zich liet vervangen door collega-minister Kris Peeters om de antwoorden te geven.

Minister Jambon antwoordde op een vraag van CD&V-Kamerlid Franky Demon dat de regering maatregelen neemt om de bescherming van staatshoofden, regeringsleiders en andere vips eindelijk te verbeteren. Al over twee weken zal een wetsontwerp worden ingediend in de Kamer om deze bevoegdheid weg te halen bij de Staatsveiligheid en over te hevelen naar de federale politie. Daardoor moet een veelvoud van mensen beschikbaar worden voor deze beschermingsopdrachten. Als er vandaag 55 'beschermingsassistenten' dit doen bij de Staatsveiligheid, zullen dat er 130 worden binnen de nieuwe afdeling bij de politie.

Een jaar lang voer­de De Tijd-jour­na­list Lars Bové een on­der­zoek naar de Bel­gi­sche Staats­vei­lig­heid. Het hele ver­haal van zijn speur­tocht leest u in het boek “De Ge­hei­men van de Staats­vei­lig­heid” (Lan­noo). In De Tijd leest u mar­kan­te fei­ten en ont­hul­lin­gen die tij­dens deze speur­tocht naar boven zijn ge­ko­men. Een unie­ke in­kijk bij de meest ge­heim­zin­ni­ge over­heids­dienst van het land.

Lees meer in ons dossier: 
'De Geheimen van de Staatsveiligheid'

'Maar we zullen constant in het oog houden of ook dat wel volstaat omdat er inderdaad steeds meer beschermingsopdrachten zijn door de Europese tops', stelt de minister van Binnenlandse Zaken. Kamerlid Demon reageerde verheugd op de maatregelen, maar waarschuwde dat ons land zich echt niet kan veroorloven dat de veiligheid van vips in het gedrang komt.

Ook de minister van Justitie, Koen Geens, die rechtstreeks bevoegd is voor de Staatsveiligheid, kreeg vragen van N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge en cdH-Kamerlid Christian Brotcorne over andere onthullingen rond de Staatsveiligheid. Onder andere over de schrijnende personeelstekorten bij de Staatsveiligheid, die momenteel met 568 voltijdse medewerkers werkt. 'De regering heeft gedurende de voorbije begrotingscontrole op mijn voorstel beslist om 6 miljoen euro bijkomende personeelskredieten voor de Staatsveiligheid vrij te maken. Er zullen ook voor 4 miljoen euro aan extra investeringen worden gereserveerd voor de dienst. Concreet betekent dit voor 2015 een verhoging van een kwart van de totale middelen in verhouding tot het initieel budget', laat minister Geens weten. Momenteel heeft de Staatsveiligheid een jaarlijks budget van ongeveer 40 miljoen euro.

Een andere onthulling uit het boek, waarover de Kamerleden vragen stelden, zijn de wantoestanden met informanten bij de Staatsveiligheid. Zo raakte bekend dat achter de rug van het parlement en de regering jarenlang 'mollen' zijn gebruikt bij telecombedrijven om telefoon- en internetgegevens te krijgen. De Staatsveiligheid zet informanten ook onder druk om bijvoorbeeld bankgegevens of bedrijfsinformatie prijs te geven aan de dienst. Nu is er geen externe controle op de informantenwerking van de Staatsveiligheid. Minister Geens belooft de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden nog dit jaar te evalueren en eventuele wetswijzigingen door te voeren. 

Ook de politieke desinteresse van de voorbije regeringen in het werk van de Staatsveiligheid wil Geens aanpakken. 'Zoals ik ook reeds heb aangekondigd in mijn Justitieplan is ook de maatregel voor de ontwikkeling van een nationaal inlichtingenplan voor de Veiligheid van de Staat in voorbereiding. De hierin opgenomen prioriteiten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. De voorbereiding hiervan is intussen reeds volop aan de gang.' Via zo'n inlichtingenplan zou de Staatsveiligheid eindelijk richtlijnen en prioriteiten opgelegd krijgen van de regering.

'Een laatste maatregel bestaat uit het herzien van de personeelsstatuten binnen de inlichtingendienst. Het is de bedoeling om de werkprocessen binnen de Staatsveiligheid efficiënter te organiseren', meldde Geens tot slot nog.

Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) benadrukte dat voor zijn partij een performante inlichtingendienst essentieel is voor de veiligheid van het land. Verschillende Kamerleden zullen volgende week ook een bezoek brengen aan de Staatsveiligheid en de verschillende onthullingen bespreken.

CdH'er Brotcorne vint het een goede zaak dat de minister de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden wil evalueren. 'Want de Staatsveiligheid mag geen staat zijn binnen de staat', waarschuwde hij. 'Geen enkele dienst of organisatie in dit land, hoe belangrijk zijn taak ook is, staat boven de wet. Ook de Staatsveiligheid moet zich onderwerpen aan een controle.'

Ook Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke verstuurde eerder op de dag al een pesrbericht over de Staatsveiligheid. 'Als Ecolo-Groen reageren wij verontrust op de onthullingen over de inzet van informanten bij telecomoperatoren. We eisen snel klaarheid over deze beweringen. De wetgeving met betrekking tot het verzamelen van gegevens bij telecomoperatoren is onderworpen aan strenge procedures, waaraan de inlichtingendiensten zich strikt dienen te houden', vindt  Van Hecken. Ecolo-Groen roept Kamervoorzitter Bracke (N-VA) op tot de dringende bijeenroeping van de parlementaire begeleidingscommissie. 'Op die manier kan het Comité I aan het parlement uitleggen welke onderzoeken zij opstarten naar aanleiding van deze onthullingen', aldus Van Hecke.

'Men moet voorzichtig omspringen met de gevoelige balans tussen privacy van het individu en veiligheid van de gemeenschap. Stevige procedures zoals diegene die voorzien zijn in de BIM-wet zijn erop gericht om dit evenwicht maximaal te respecteren. Dat de inlichtingendiensten dit met de voeten zouden treden is onaanvaardbaar', besluit Van Hecke.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud