Vansteenkiste: ‘Eerste zijn is niet machtigste zijn'

©KRISTOF VAN ACCOM

Luc Vansteenkiste eindigt voor het eerst bovenaan in de top van onze bestuurdersenquête. De ex-topman van Recticel relativeert evenwel zijn toppositie. Een gesprek over macht, kruismandaten en deugdelijk bestuur.

U eindigt eerste in onze studie. Voelt u zich machtig?

Luc Vansteenkiste: ‘Een titel alleen levert geen macht op. Ik zie die plaats niet als een machtspositie. Bestuursmandaten geven je niet de macht dingen te veranderen. De capaciteit om het zover te brengen dat andere mensen naar je willen luisteren wél. Maar als je niets te zeggen hebt, zal ook niemand naar je luisteren.’

Is het een weloverwogen beslissing om mandaten op te nemen?

Vansteenkiste: ‘Je kan niet solliciteren naar mandaten, men heeft het me altijd voorgesteld. In dat geval stel ik mij twee vragen: kan ik een nuttige bijdrage leveren? En sluiten de activiteiten van het betrokken bedrijf aan bij wat Recticel doet of kan van leren? Als dat niet het geval is, ga ik er niet op in.’

‘Ter Beke en Sioen zijn bijvoorbeeld ook industriële bedrijven, net als Recticel. Spector is marketinggeoriënteerd en kan ons op dat vlak iets bijbrengen. En Delhaize kan ons inzichten geven in de manier waarop de retailsector werkt. Bij Bois Sauvage vroeg voorzitter Guy Paquot me omdat hij iemand wilde met ervaring in de industrie.’

‘Omgekeerd vind ik het belangrijk managers te hebben in mijn raad. Managers van grote bedrijven in raden van een kleine onderneming kunnen op structureel vlak die vennootschap iets bijbrengen. En omgekeerd kunnen managers van kleine bedrijven in grote bedrijven wijzen op het belang van flexibiliteit. Door als manager in andere bedrijven te gaan zetelen, open je je geest.’

U hebt zes mandaten, één meer dan de code voor deugdelijk bestuur toestaat.

Vansteenkiste: ‘Ik wilde afstand doen van het mandaat bij Spector en heb Tonny Van Doorslaer naar voren geschoven als voorzitter. Men vroeg mij evenwel om te blijven, wat ik dan ook gedaan heb.’

De topbestuurders uit de studie zijn bijna allemaal aan elkaar gelieerd. Vormen die kruismandaten geen probleem?

Vansteenkiste: ‘Het hangt ervan af hoe onafhankelijk je je opstelt. Je zit niet in een raad om ruzie te maken, een raad is een coöperatief orgaan. Maar je moet je eigen mening kunnen geven. Als dat niet kan, dan blijf je er niet. De perceptie dat raden clubjes zijn van ‘ons kent ons’ beantwoordt niet aan de realiteit. Natuurlijk kennen bestuurders elkaar. Je zoekt mensen die je vertrouwt, mensen met wie je in alle openheid kan praten. Het is maar normaal dat je aanklopt bij mensen die je al kent.’

Levert het schaalvoordelen op in meerdere raden te zitten?

Vansteenkiste: ‘Zeker. Ik zit ook al bijna tien jaar in de raad van Fortis Bank. Daar heb ik veel geleerd over de financiële sector. Je kan specialisten aantrekken in de raad van bestuur. Maar je kan ook je eigen knowhow opbouwen.’

Raden van bestuur behandelen vertrouwelijke informatie. Kan je dat mentaal wel scheiden als je meerdere mandaten uitoefent?

Vansteenkiste: ‘Dat is perfect mogelijk. Je bouwt muren in je hoofd. Iemand die bij een beursgenoteerd bedrijf heeft gewerkt en gewend is aan de strenge regels over voorkennis en minderheidsaandeelhouders, weet hoe gevaarlijk dat allemaal is. Je geeft geen concrete informatie over wat in een ander bedrijf gebeurt, je praat enkel over algemene macro-economische ontwikkelingen.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud