CD&V verslikt zich in Antwerpse jacht op joodse stemmen

Aron Berger. ©Joods Actueel

CD&V verslikt zich in zijn strategie om de religieuze stem binnen te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat Kris Peeters de ultraorthodoxe jood Aron Berger op de Antwerpse lijst had gezet, stak een storm van kritiek op.

‘De man zal nu zelf tekst en uitleg moeten geven.’ Zo legde de Antwerpse CD&V-lijsttrekker Peeters gisterenavond de bal in het kamp van Aron Berger, een chassidische jood die hij de negende plaats had aangeboden op de CD&V-lijst in Antwerpen. De hele dag regende het reacties - ook van partijgenoten - op de electorale move van Peeters en de uitspraken van Berger over vrouwen en over gemengde klassen, die hij ‘kindermishandeling’ noemde. ‘Die uitspraak moet hij betreuren en aan de gelijkheid tussen man en vrouw mag niet worden getwijfeld. Hij moet vrouwen een hand geven die hun hand uitreiken’, aldus Peeters in ‘Terzake’. ‘Ik wil daarover duidelijkheid.’

Het is voor mij essentieel dat er snel duidelijkheid wordt gegeven door Berger zelf.
KRIS PEETERS
antwerpse CD&V-lijsttrekker

De verwachting is dat Berger zijn woorden niet zal inslikken. Op die manier zou Berger zelf beslissen dan toch niet op te komen voor CD&V. Dat moet het gezicht redden van de Antwerpse CD&V, met name dat van Peeters, die naar verluidt in een soort ‘paniekvoetbal’ besliste Berger op de CD&V-lijst te zetten. CD&V-voorzitter Wouter Beke was daarover niet helemaal geïnformeerd, is te horen. Ook andere CD&V’ers vielen van hun stoel. Op een woelige fractievergadering van CD&V werd de zet van Peeters een ‘blunder’ genoemd.

De uitspraken van Aron Berger

‘Moet ik dan ook mijn baard afscheren en een jeans dragen?’ Zo reageerde Aron Berger toen hij kritiek kreeg omdat hij als officieel lesgever inburgering zijn keppeltje weigerde af te doen.

‘Meisjes en jongens op dezelfde school is kindermishandeling.’ Die uitspraak deed de ultraorthodoxe jood tijdens een gesprek met de Antwerpse televisiezender ATV. ‘Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. U toch ook, Kris Peeters?’, wierp de liberale Antwerpse kopman Philippe De Backer zijn collega Peeters gisteren voor de voeten.

‘Ik hou me aan de regels van mijn geloof en zal ik geen hand geven aan een andere dame.’ Dat zei Berger in Joods Actueel. Volgens hem heeft die regel niets te maken met een gebrek aan respect voor vrouwen, maar is hij ingegeven vanuit respect voor zijn echtgenote.

Gevraagd naar zijn actiepunten in de politiek zei Berger onder meer: ‘Iedereen weet dat de situatie in België en Europa voor de joodse gemeenschap moeilijker wordt, bijvoorbeeld als het gaat over het (onverdoofd) slachten, de besnijdenis en andere onderwerpen.’

Na de recente heisa over de moslimpartij Islam had CD&V nochtans kunnen weten dat heel wat deining zou ontstaan over Berger. Wat bezielde Peeters? CD&V probeert zich in de grootsteden, en vooral dan in Antwerpen, electoraal weer op de kaart te zetten door de religieuze stem binnen te halen. ‘Wij zijn een partij die geloof en religie een plek wil geven in de politiek. Het is goed dat mensen met verschillende achtergronden zicht willen engageren, maar dat moet wel gebeuren binnen de krijtlijnen van CD&V’, luidde het gisteren op het partijhoofdkwartier.

Die poging blijkt een hachelijke onderneming. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) waarschuwde eerder al dat CD&V, ‘moslims als kiesvee’ beschouwt. Ook nu weer is de kritiek dat CD&V de waarden van de verlichting, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, aan de kant wil schuiven om extra stemmen - dit keer van ultraorthodoxe joden - binnen te halen.

Tegenwicht

Peeters en co. willen ook een tegenwicht bieden voor andere partijen die goede relaties hebben met de Joodse gemeenschap. De N-VA heeft met André Gantman een prominente joodse kandidaat in de rangen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat ook geen kans onbenut om de Joodse gemeenschap te paaien. ‘Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims’, zei hij onlangs in een interview met De Zondag.

Ook Open VLD heeft traditiegetrouw goede relaties met de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Lijsttrekker Philippe De Backer liet in het blad Joods Actueel nog optekenen dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israël. ‘Punt.’ De Backer stelde de Joodse gemeenschap ook gerust wat betreft besnijdenissen. ‘Mijn collega Maggie De Block heeft duidelijk gecommuniceerd dat daar niets aan zal veranderen.’ Claude Marinower, van joodse afkomst, is de enige schepen die Open VLD heeft in Antwerpen. Daarnaast is de joods-orthodoxe Samuel Markowitz sinds 2014 districtsschepen in Antwerpen. Hij is een stemmenkanon en zal in oktober dan ook de Antwerpse districtslijst trekken.

Reacties

‘Moeilijk te verantwoorden bij achterban’

Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van CD&V

‘In onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva, is voor ons ondenkbaar. We moeten te allen tijde de verworven gelijkheden tussen vrouw en man verdedigen. Het is bij onze strijdvaardige achterban zeer moeilijk te verantwoorden dat iemand die de gelijkheid tussen man en vrouw niet ten volle kan uitdragen een plaats zou krijgen op onze eigen lijst.’

‘Probleem zo snel mogelijk uitklaren’

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams viceminister-president

‘Dit probleem moet zo snel mogelijk uitgeklaard worden. Gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is voor mij elementair. In Vlaanderen wordt elkaar de hand geschud. Ik vind het dus echt wel van belang dat ook een hand gegeven wordt aan vrouwen.’

‘In strijd met basiswaarden van de partij’

Hendrik Bogaert (CD&V), Kamerlid

‘Wie vrouwen geen hand wil geven, hoort niet op de lijsten van CD&V omdat dat in strijd is met de basiswaarden van de partij.’

‘Fundamenteel oneens’

Philippe De Backer, staatssecretaris en lijsttrekker voor Open VLD in Antwerpen

‘Ik ben het hier fundamenteel mee oneens. U toch ook, Kris Peeters?’ (bij ATV-interview waarin Aron Berger gemengde scholen ‘kindermishandeling’ noemt)

‘Nederlaag voor vrouwenrechten’

Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen

‘Het is een kwestie van basisrespect om elkaar een hand te geven. Dit is een nederlaag voor vrouwenrechten. Ik zou niet blij zijn in een partij te zitten waar de ongelijkheid tussen man en vrouw in de etalage wordt gezet.’

‘In de spiegel kijken’

Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams viceministerpresident

‘Ik raad bepaalde politieke partijen aan eens goed in de spiegel te kijken.’

‘Gelijkheid vrouw en man gaat boven elk geloof’

Gwendolyn Rutten, voorzitster Open VLD

‘De gelijkheid van vrouw en man gaat boven élk geloof. Zonder onderscheid. Daar hebben we voor gevochten, daar komen we samen voor op. Mannen en vrouwen werken hier samen, leven hier samen, sporten hier samen, nemen hier samen de bus én schudden elkaar de hand.’

‘Elementaire waarden’

CD&V op Twitter

‘Respect en gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn en blijven voor CD&V elementaire waarden. Daarover kan geen onduidelijkheid bestaan.’

Door een chassidische jood op de lijst te zetten wilde CD&V zich verzekeren van de ultraorthodoxe stem in Antwerpen, nadat enkele dagen geleden al bekend was geraakt dat Aaron Malinsky - de rabbijn die grappig uit de hoek kwam in ‘De slimste mens’ - van de sp.a naar CD&V overstapt. Met Malinsky liep het niet zoals gepland, omdat hij zelf aankondigde dat hij een belangrijke plek op de lijst zou krijgen, terwijl daar nog niets over beslist was.

Schade

Ook Berger bleek een ondoordachte beslissing die als een boemerang terugkwam. ‘Elke stem is een stem erbij, lijken ze te denken bij CD&V’, klinkt het in Antwerpse politieke kringen.

Alle partijen in Antwerpen willen dan wel stemmen halen bij de Joodse gemeenschap, en bij de sterk groeiende groep van kiezers met een migratie-achtergrond. Maar het gevaar is dat je meer stemmen verliest dan je er binnenhaalt. Zelfs al haakt Berger af, de episode dreigt de weinige kiezers die CD&V in Antwerpen nog had, af te schrikken en de partij schade te berokkenen.

De controverse over Berger berokkent de Joodse gemeenschap zelf nog het meest schade. Alle inspanningen van De Wever om aan te geven dat de gemeenschap geen probleem vormt, dat ze niemand wil bekeren, dat ze niet tegen het Westen is, dat er weinig of geen misdaad is, en dat geen claim wordt gelegd op de publieke cultuur, zijn nu tenietgedaan. De Joodse gemeenschap staat nu vol in de wind als een gemeenschap die net als streng religieuze moslims al evenzeer haar eigen regels volgt, die haaks staan op de westerse liberale waarden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud