Digitaal nieuwsmanager

Terwijl ik ronddool in de kringen van open source en coöperatieve bewegingen, verschijnt er een erg lezenswaardig boek dat baadt in de ethos van die wereld.

Het is laat op de avond. Een softwarespecialist praat geanimeerd tegen zijn computer, of beter gezegd tegen een zevental deelnemers aan een videoconferentie. Samen komen ze uit vier landen en overspannen ze twee continenten. Ze wisselen scherpzinnige argumenten uit over ‘gamification’ op het werk. Moeten goed presterende werkers een soort erebadge krijgen? En wat zijn die badges dan waard? Kunnen ze ooit worden ingewisseld voor geld, virtueel geld of andere voordelen? Het werk waarover ze spreken, is geen gewoon werk. Het is werk dat ze vrijwillig doen, om van de wereld een betere plek te maken.

De opensourcewereld gaat over meer dan het schrijven van moeilijke programma's voor computerservers.

Eigenlijk is het een bonte verzameling mensen die aan de conferentie deelneemt. Behalve de softwareman is er een leraar, een marketeer, nog een programmeur. Er is een dame die veel lijkt te weten over mindfulness en een andere die iets doet met sociale media. Ik zat er ook bij, die avond en nog vele andere avonden, en ontdekte de voorbije maanden hele netwerken van soortgelijke groepen die vooral online samenwerken aan projecten voor een betere planeet.

Sommige van die teams richten coöperaties op, waar status wordt bepaald op basis van wat ze doen. Beslissingen worden heel transparant genomen met open-sourcesoftware zoals Loomio, dat zelf is gemaakt door een coöperatie. Ten overvloede misschien: open source wil gewoon zeggen dat iedereen een andere en betere versie van die software kan maken.

Cory Doctorow over Walkaway

Informatie wordt uitgewisseld op platforms zoals Slack of de open-sourcevariant Mattermost, eigenlijk forums waar je voor ieder deelproject een apart communicatiekanaal kan opzetten. Het hoeft allemaal niet veel te kosten en maakt het mogelijk met mensen van over de hele planeet samen te werken.

Wat die mensen dan wel maken? Dat kan eender wat zijn. Bij de groepen die ik ken, gaat dat van handboeken voor niet-hiërarchisch leren, over tools voor het visualiseren van denkprocessen tot software om op een slimmere manier groepsbeslissingen te nemen. Het is veel werk, maar velen vinden het veel leuker dan ‘de job die ze doen om geld te verdienen’.

Sommigen keren die ‘officiële job’ de rug toe en maken van hun passie hun broodwinning - in een nieuwe wereld waar de macht om te beslissen is verdeeld over zelforganiserende teams. ‘I walked away from the old way of doing things’, hoor ik geregeld.

Cory Doctorow

Terwijl ik mij daar in onderdompelde, publiceerde de Canadees-Britse sciencefictionauteur Cory Doctorow zijn nieuwste boek: ‘Walkaway’. Het verhaal speelt zich helemaal af in de open-sourcewereld, ergens in de niet zo verre toekomst. In die toekomst is een groot deel van de wereld om zeep door de klimaatverandering, is de rijkste 1 procent nog veel rijker geworden en is de rest van de samenleving ballast die overleeft dankzij allerhande freelancejobs.

Sommige burgers verlaten de gewone (‘default’) samenleving. Zij worden ‘walkaways’ en trekken de wildernis van verlaten steden en braakliggende terreinen in. Met de hulp van 3D-printing en open source bouwen ze er een veel aantrekkelijker leven uit.

Door hun slimheid en de inherente superioriteit van open source kloppen de walkaways de 1 procent elite in dé grote zoektocht van deze eeuw: hoe de dood overleven? Wat volgt, is een epische strijd tussen die elite en de walkaways, want een massa mensen die kiest voor zelforganisatie én het overwinnen van de dood zijn net iets te bedreigend voor de stabiliteit van het kapitalisme.

Het boek is geschreven vanuit een duidelijke ideologie, waarover je kan discussiëren, maar het barst van de originele ideeën en wat-als gedachte-experimenten. En vooral, het is een verhaal dat ertoe aanzet de open-sourcewereld te leren kennen, want die gaat echt wel over veel meer dan het schrijven van moeilijke programma’s voor computerservers.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud