Advertentie
analyse

Kafka regeert bij intercommunales

©Copyright : Geert De Rycke

Zo’n honderd intercommunales bieden Vlaamse politici ruim 3.600 betaalde postjes. De grootste tien zijn goed voor 3 miljoen euro aan zitpenningen. Welkom in de wereld van de intergemeentelijke samenwerking.

Een zitpenning die geplafonneerd is op 205 euro per vergadering? Daar trekt De Watergroep zich niets van aan. ‘We zijn geen intercommunale. We zijn een openbare instelling. Dus is het besluit van de Vlaamse overheid dat een maximale vergoeding oplegt, niet op ons van toepassing’, klinkt het bij het Vlaamse waterbedrijf.

In de wereld van de intergemeentelijke samenwerking wordt wel vaker een loopje genomen met de wetgeving. De Watergroep, die diverse gemeenten in vier Vlaamse provincies bedient, telt 17 leden in de raad van bestuur. Die krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding van 2.872 euro bruto, en 287 euro bruto per vergadersessie. Die laatste vergoeding kan aardig oplopen, want in de raad van bestuur zijn ook een ‘bureau’ (5 leden), een auditcomité (7), een afdeling interne zaken (6), een afdeling externe zaken (6) en een pensioencommissie (6) actief.

Waartoe al die comités en commissies dienen, is niet duidelijk. Dat geldt ook voor de acht provinciale comités en bureaus waarin 241 politici zetelen. Maar het zorgt er wel voor dat er veel wordt vergaderd bij De Watergroep en dat er heel veel zitpenningen worden uitbetaald: 465.000 euro in 2015. De helft stroomde naar de provinciale bestuurspostjes, die De Watergroep zelf eigenlijk als overbodig beschouwt. ‘We zijn in 2016 begonnen met een traject om de bevoegdheden van provinciale bestuursorganen af te bouwen’, zegt de woordvoerder. ‘Met het doel ze vanaf 2018 op te heffen.’ Het lijkt Kafka ten top.

Lasagne

De andere grote hofleveranciers van politieke zitjes zijn de intercommunales onder de koepels Infrax en Eandis, goed voor respectievelijk 545.000 en 631.000 euro aan zitpenningen in 2015. Het waterbedrijf Farys betaalde dan weer 629.000 euro aan presentiegeld. Bij elk van die intercommunales geldt de maximale vergoeding van 205 euro per vergadering, maar dat werd omzeild door een ‘lasagne’ van bestuursorganen en bestuursfuncties te creëren.

©MEDIAFIN

Bestuursraden met dertig of meer politieke mandatarissen zijn geen uitzondering. Vooral de financieringsintercommunales zijn kampioenen: bij IKA, dat de participaties voor de energie-intercommunale Iverlek opvolgt, telt het bestuur liefst 61 mandatarissen. Vaak cumuleren diezelfde bestuurders hun zitje met een andere betaalde functie in een uitvoerend, directie- of sectorcomité, of ze zetelen in een regionaal bestuursorgaan zodat hun gemeente zo ‘democratisch’ mogelijk is vertegenwoordigd.

Bij het Gentse waterbedrijf Farys loopt het aantal bestuurspostjes de spuigaten uit. In de schoot van TMVW, een van de onderdelen van de groep, is er naast de raad van bestuur (36 leden) en het college van commissarissen (17) niet alleen een directiecomité toevoer (4) actief, maar ook een directiecomité secundaire diensten (38), een directiecomité aanvullende diensten (68) en acht regionale directiecomités (78).

Het rekenwerk

Om de politieke zitjes bij alle Vlaamse intercommunales in kaart te brengen hebben we ons gebaseerd op de recentste aangifte door mandaathouders bij het Rekenhof over het jaar 2015. Die informatie is aangevuld met een doorlichting van het aantal bestuursorganen en functies bij de grootste tien (koepels van) intercommunales. De gegevens over zitpenningen komen uit de jaarrekeningen of zijn verstrekt door de intercommunales zelf.

Met die wirwar aan directiecomités hoeft het niet te verwonderen dat Farys in totaal 340 politieke postjes telt. Niet dat het waterbedrijf daarvan wakker ligt. De woordvoerder bestempelt de samenwerking tussen de gemeenten als efficiënt. ‘We voerden al jaren geleden, en op eigen initiatief, een duidelijke stroomlijning en optimalisering van onze bestuursorganen door.’

Bij de Kempense intercommunale Cipal, die aan zo’n 240 lokale besturen diensten verleent op het vlak van e-government, is er één adviescomité met 140 leden . Dat lijkt weinig efficiënt, wat Cipal ook erkent. ‘De raad van bestuur heeft in oktober 2015 beslist het adviescomité tegen het einde van deze legislatuur af te schaffen’, klinkt het. Wat de toegevoegde waarde van dat adviescomité dan was, wordt er niet bij verteld.

Duidelijke keuze

Het kan ook anders. Bij Igean, de Kempense intercommunale voor streekontwikkeling en afvalbeheer, zijn de zitpenningen erg laag: amper 75 euro voor bestuurs- en directieleden en 37,50 euro voor leden van de adviesraden. Ondanks 171 politieke zitjes wordt slechts 57.000 euro aan jaarlijks presentiegeld betaald. Een politiek mandaat brengt bij Igean gemiddeld 332 euro op. Dat is een heel stuk minder dan bij Farys (1.851 euro), Eandis (1.772 euro) en De Watergroep (1.614 euro).

Ook IOK, de streekgenoot van Igean, heeft een duidelijke keuze gemaakt. ‘We combineren een lage individuele zitpenning van 100,50 euro met de aanwezigheid van een bestuurder uit elke deelnemende gemeente’, zegt de woordvoerder. Als iedereen in de top 10 dat voorbeeld had gevolgd, zou het totale bedrag aan zitpenningen een stuk lager liggen dan 3 miljoen euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud