Afvalwater

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Er is misschien toch nog iets aan te vangen met de Meone-wijn van Guy Verhofstadt. We lezen in De Tijd, wat een krant, wat een krant: ‘Universiteit Gent brouwt bier met afvalwater.’ Een procedé dat ze bij Heineken al honderd jaar toepassen.

Wat wil het geval? De faculteit bio-ingenieurswetenschappen, jaja, u leest goed: de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, heeft een bier gebrouwen met gezuiverd afvalwater van brouwerij De Wilde Brouwers. Wij herhalen ook dit: De Wilde Brouwers. Uit Gent, de toevoeging is wellicht overbodig. De tijd van de volders tegen de wevers en andere gildeoorlogen is in de Arteveldestad nog niet helemaal uitgedoofd. Net zo min als de zoektocht naar ‘De rechtvaardige rechters’. Siel Van der Donckt heeft inmiddels in het huis van vader en moeder Storme al een schoorsteen, een dichtgemetselde kolenkelder, een dak, een tuinhuis en twee steunmuren laten uitbreken, het kan niet lang meer duren of dat doek valt ergens naar beneden.

Het brouwen van bier is blijkbaar een van de studieopdrachten van de Gentse universiteit. En alleszins nuttiger dan al die spin-offs van de KU Leuven in de biotechnologische en paramedische sector die alle één ding gemeen hebben: ze poten een even duur als lelijk gebouw neer in Heverlee en gaan drie jaar later failliet. Dat gevaar is met het Gentse bier onbestaande, want het project wordt geleid door de vermaarde professor doctor bio-ingenieur Ingmar Nopens. Met één ‘p’. We drukken hierop of flauwe grappenmakers zouden in nomen weer omen durven te zien.

Het nieuwe bier wordt vandaag op een wereldsymposium van universiteitsprofessoren voorgesteld. Indien de deelnemers vooraf voldoende andere spiritualiën tot zich hebben genomen, en dat is gebruikelijk bij academische congressen, zal het zelfs worden genuttigd. Professor Nopens over zijn revolutionaire techniek: ‘We gebruikten afvalwater van De Wilde Brouwers. Dat hebben we gezuiverd met behulp van membranen, een technologie die onder meer gebruikt wordt om zeewater te ontzouten tot drinkbaar water. Het water had nadien nog enkele aanpassingen nodig maar was vervolgens bruikbaar.’

Eenvoudig, niet? Je moet van de universiteit Gent zijn om zoiets simpels te bedenken. In Leuven zou het zijn weggelachen, vanwege niet ingewikkeld en niet duur genoeg. Dat zeewater ontzilt wordt tot drinkbaar water, en dan nog wel met behulp van membranen, wisten wij eerlijk gezegd niet. In Spa halen ze hun water nog altijd via ondergrondse buizen en pijpen uit de kleilagen diep onder de Hoge Venen, maar die oude werkwijze van de familie Dubois heeft vermoedelijk niet veel toekomst.

Professor Nopens ziet zijn nieuwe bier als een goede test om de perceptie van de consumenten op de proef te stellen: ‘Hoe staan mensen tegenover producten die gemaakt zijn uit gerecupereerde grondstoffen?’ Dat weten wij, die test is overbodig: de mensen staan daar afwijzend tegenover.

Een tip aan professor Nopens voor de commercialisering van zijn uitvinding: stuur Kris Peeters als handelsvoyageur naar Japan en China, hij heeft daar veel contacten. U kunt het risico niet lopen dat de Japanners uw product als happoshu in de rekken leggen. Ze beschouwen Duvel daar al als afvalwater, dat voorspelt niet veel goeds voor wie zijn bier zelf als dusdanig aanprijst.

Lees verder