column

Anti-viroloog

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Onze subtiele suggestie om virologen naar de zoutmijnen te sturen, zoals de gewoonte onder vadertje Stalin, heeft lezers geschokt. Hadden wij dan geen respect voor het enorme werk dat die mensen de voorbije weken hebben geleverd? Nee.

Wij hebben een hartsgrondige hekel aan virologen, en het is niet de coronacrisis en de daaruit volgende staatsterreur die ons van gedachte doet veranderen. Het zit in onze familie. Bij Kaaiman thuis gold voor virologen en getuigen van Jehova één devies: niet opendoen. Waardoor wij als kind eens een nonkel die we niet hadden herkend voor de deur hebben laten staan, in de overtuiging dat hij zoniet tot de ene, dan toch tot de andere groep behoorde. Tot allebei, vernamen wij veel later.

Luister hier: van een leeuwentemmer verwacht je dat hij een leeuw in bedwang houdt. Anders zou er niet veel volk op de eerste rijen van de circustent zitten. Welnu, van een viroloog verwachten wij dat hij een virus in bedwang houdt. En er niet naar staat te kijken als een koe naar een trein. Als die leeuw het publiek inspringt en 14 kindjes verslindt, zult u dan nog luisteren naar de temmer, laat staan zijn bevelen opvolgen? Wel, dat geldt dan evenzeer voor de viroloog.

Afgaande op de stoet die de afgelopen dagen zijn deskundige mening heeft verkondigd, zijn er in ons land alleen al duizenden virologen. Wereldwijd: miljoenen. Je zou dan toch denken dat er geen enkel virus meer kan opduiken dat niet bekend is bij die horde, en waartegen ze geen vaccin in de kast hebben staan. Fout. Met tienduizenden zitten ze als verlamd door hun bedompte microscopen te staren. In het Rega-instituut van Marc Van Ranst en Johan Neyts zijn ze, na de 15.000 moleculen van Bill Gates, begonnen met het nog talrijkere kruidenassortiment van Piet Huysentruyt door hun zelfgekweekte coronavirussen te mengen. Om te zien of er toevallig niet een is dat helpt. Een werkwijze die vertrouwen wekt. Uitgerekend de twee producten waarvan een expert als Kaaiman een gunstig effect verwacht, Roundup mét glyfosaat en efgartigimod, worden niet getest.

Dan moet je boven op dat alles ook nog horen dat Ignaas Devisch, volgens wijlen Etienne Vermeersch niet waard zich ethicus te noemen, een ethisch advies mag schrijven over wie bij een tekort aan middelen niet meer behandeld hoeft te worden. Je zult maar op intensieve zorgen liggen te reutelen, staat plots Ignaas Devisch aan je bed om met zijn duim aan te geven of je ja dan nee mag voortleven. Terwijl hij nog op zijn tekst zat te wroeten, schreven ze in de Leuvense ziekenhuizen gauw zelf een eigen charter, om het risico niet te lopen dat van die dwaas te moeten volgen.

Wilsverklaring. Zo hij getroffen wordt door Covid-19, wenst Kaaiman te worden opgenomen in een ziekenhuis van de KU Leuven. Bij een, ongewenste, fatale afloop schenkt hij zijn lichaam aan het Rega-instituut. Het lijk afleveren in het bureau met bordje: 'Prof. M. Van Ranst. Diensthoofd.'

Lees verder