Bulle Back

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Uit het jongste Pa Backboek.

‘Ik heb niets tegen rijke mensen, maar wel iets tegen egoïsten die nooit genoeg hebben en hoe meer dat ten koste van anderen gaat, hoe beter ze zich voelen. Het symbool daarvan kun je elke week bekijken in Sabato, de weekendbijlage van De Tijd, waarin Vlaamse parvenu’s en nieuwe rijken gretig poseren in hun dure interieur of met hun collectie oldtimers en bizarre kunst, een exclusieve fles wijn of hun dure hobby. Een Waalse rijkaard zal je wellicht zo gek niet krijgen. Trouwens, de echte superrijken en miljardairs laten zich niet vangen aan dat soort gepronk, en zo ken ik er wel een paar. Maar dat krijg je dus wanneer je als overheid de herverdeling niet verregaand genoeg organiseert. Herverdelen is een zeer gevoelig thema voor Vlaamse nieuwe rijken die verstrikt zijn geraakt in hun materialisme en ermee willen pronken. Wie als socialist twijfelt aan zijn overtuiging, kan ik de lectuur van Sabato aanbevelen als schitterend antidotum.’

Nu vragen wij u: ooit zo een onbeleefderik aan het woord geweten? Dat kan toch alleen maar bij de socialisten. En die vuilschrijverij geven ze nog uit ook: ‘Louis Tobback, dwars gedacht.’ Gelukkig verkoopt dat boek niet al te best.

Wie als socialist twijfelt aan zijn overtuiging kunnen wij de lectuur van het Belgisch Staatsblad/Le Moniteur belge van een jaar of wat geleden aanbevelen als schitterend antidotum.

TOBBACK LOUIS

Leuven (Stad). Burgemeester. Bezoldigd.

Interleuven (IL). Adviseur. Bezoldigd.

IVERLEK. Bestuurder. Bezoldigd.

IVERLEK. Lid van een regionaal bestuurscomité. Bezoldigd.

Brabanthal VZW. Voorzitter van de raad van bestuur. Niet bezoldigd.

Intermixt. Bestuurder. Bezoldigd.

Intermixt. Ondervoorzitter van de Vlaamse gewestelijke raad.

Bezoldigd.

Intermixt. Ondervoorzitter van het Vlaams gewestelijk bureau.

Bezoldigd.

Eandis. Lid van het strategisch comité. Bezoldigd.

Eandis. Ondervoorzitter van de raad van bestuur. Bezoldigd.

Kijk, dat noemen ze bij de socialisten verregaand herverdelen. We spreken over altruïsten die met weinig tevreden zijn en zich pas beter voelen als wat zij krijgen niet ten koste van anderen gaat. Die onzelfzuchtigheid is kenmerkend voor socialistische burgemeesters van grote universiteitssteden, want naast Pa Back blonken ook Daniel Termont en Yvan Mayeur erin uit.

Mogen wij iedereen al warm maken voor de schitterende Knokkespecial van Sabato, komend weekend gratis bij De Tijd. Een luxemagazine van 250 bladzijden over goed leven in Het Zoute, het kon gemakkelijk drie keer zo dik zijn. Ze hebben ooit zo’n special willen maken over goed leven in Leuven: ze kwamen niet verder dan een post-it, voor een kwart vol gekrabbeld. En niemand wou adverteren.

Lees verder