De opzalm-matrix

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

De liegende leider heeft deze week weer als vanouds een paar weerloze tegenstanders onder de grond geheid. Het begon met Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, hier eerder omschreven als ‘een overspannen neuroot uit West-Vlaanderen’.

‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’, zeg. Een must read zullen we het niet noemen. Een pageturner evenmin, je weet al na één paragraaf hoe het afloopt. Een boek schrijven is sowieso geen goed idee, maar als baas van het katholiek onderwijs een boek schrijven is ronduit stupide. Monseigneur Daelemans heeft het bij ons weten nooit gedaan, en als Mieke Van Hecke het ooit heeft gedaan, willen we dat niet weten.

Over ons schoolsysteem dienen twee vaststellingen gemaakt.

Eén: met Mieke Van Hecke aan het hoofd van de katholieke koepel stond het Vlaams onderwijs in de top drie van het beste onder-wijs in de wereld. Twee: met Lieven Boeve aan het hoofd van de katholieke koepel staat het Vlaamse onderwijs niet meer in de top twintig van het beste onderwijs in Europa. En dan vraagt die Boeve zelf zich af: hoe komt dat? Ja, hoe zou het?

Nog voor hij in ‘Terzake’ goed en wel was ingeleid, stond de paniek al in zijn ogen te lezen en gutste het angstzweet in het rond, omdat van aan de overkant van de tafel zijn te kleine maat werd genomen door een gemeen grijnzende hyena. En na zijn eerste interventie was het pleit beslecht omdat hij stelde dat de lat van de eindtermen te laag lag, nadat hij een week eerder bij de voorstelling van zijn boek had gezegd dat ze te hoog lag. Aan de overzijde schouderde de liegende leider zijn bazooka, mikte, boem!

Opzalmen. Wie kent het woord ‘opzalmen’ nog? En de matrix? Wij hebben die eens uitgelegd in een kolderstukje vol onbegrijpelijke nonsens. We kregen toen zelfs felicitaties omdat we door die wartaal de dwaasheid van het hele project hadden aangetoond. Klein binnenpretje was dat wij gewoon het artikel van Bart Brinckman in De Standaard letterlijk hadden overgeschreven, dat was blijkbaar onzin genoeg. Ging over watervallen, getrapte studiekeuzes, early trackings, domeinscholen, campusscholen, koksscholen, studierichtingen op verschillende abstractieniveaus... Dit voor het eenvoudigere deel van de nieuwste hervorming.

Daarna werd het wat moeilijker. We betraden het terrein van A- en B-stromen, verdieping, verkenning en versterking. Van basisopties die konden worden opgeschaald, en beroepsvelden die via een op- of afstroomoptie konden worden op- of afgewaardeerd. We werden om de oren geslagen met drie-assengrafieken voor doorstroom, arbeidsmarkt en dubbele finaliteit. In het hypothetische geval dat leerlingen naast de eindtermen ook de ‘uitbreidingsdoelen’ zouden halen, konden ze ‘opzalmen’ naar ‘hogergeplaatste richtingen’. Aan de netten werden curriculumdossiers gevraagd. Naar den Brinckman beweerde, zou de matrix het onderwijs niet enkel transparanter maken, maar ook de heroriëntatie van de leerlingen vergemakkelijken.

Dat alles vergat Lieven Boeve te vertellen in ‘Terzake’. Met zijn lijk nog dampend in de koffer arriveerde de liegende leider in Tour & Taxis voor het debat met Jean-Marc Nollet. Filet americain! En het is nu officieel: de N-VA vormt een federale regering met Ecolo, de PTB, en de PS. Di Rupo wordt premier.

Lees verder